Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
7. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP

2023/042

20 800,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Mníchova Lehota

2. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí finanč. príspevku na prevádzku sociálnej služby

2023/041

530,70 EUR

Iskierka Nádeje SD, n.o.

Obec Mníchova Lehota

25. 7. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 11_Oravcová

2023/040

248,14 EUR

Petronela Oravcová

Obec Mníchova Lehota

24. 7. 2023

Zmluva o municipálnom úvere- Eurofondy č. 119/002/21 Dodatok č. 2

2023/039

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Mníchova Lehota

24. 7. 2023

Zmluva o úvere č.119/001/20 Dodatok č.1

2023/038

50 000,00 EUR

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Mníchova Lehota

20. 7. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 2

2023/037

122,88 EUR

Katarína Richtárechová

Obec Mníchova Lehota

18. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72/25

2023/036

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Mníchova Lehota

11. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023 uzatvorenej dňa 13.4.2023

2023/012/1

Neuvedené

BAUMANN Nitra s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

3. 7. 2023

Zmluva o spolupráci

2023/035

Neuvedené

Citrón s.r.o., Polianky 5, 841 01 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

3. 7. 2023

Kúpna zmluva

2023/034

12 910,00 EUR

Pavol Zverbík

Obec Mníchova Lehota

30. 6. 2023

Zmluva o nájme bytu č.8/2023

2023/033

226,94 EUR

Michal Bošanský

Obec Mníchova Lehota

30. 6. 2023

Nájomná zmluva

2023/032

1,00 EUR

Kamenička o.z.

Obec Mníchova Lehota

30. 6. 2023

Zmluva o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry

2023/031

Neuvedené

TVK a.s., Kožušnícka 4, 91321 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

30. 6. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

2023/030

Neuvedené

Marián Hrnčár

Obec Mníchova Lehota

26. 6. 2023

Zmluva o spolupráci

2023/029

Neuvedené

Kúpele TrenčianskeTeplice, a.s.

Obec Mníchova Lehota

22. 6. 2023

Kúpna zmluva zo dňa 22.6.2023

2023/028

357,71 EUR

Rastislav Kohút

Obec Mníchova Lehota

21. 6. 2023

Rámcová darovacia zmluva

2023/027

Neuvedené

Hospic Milosrdných sestier

Obec Mníchova Lehota

21. 6. 2023

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. zmluvy: KŽP- PO4- SC431-2021-68/BUM4

2023/026

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Mníchova Lehota

19. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb

2023/025

40,00 EUR

LMDEX s.r.o., Rybárska 3, 911 01 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

14. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2023/024

60,00 EUR

BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o., Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín

Obec Mníchova Lehota

9. 6. 2023

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/25/346

2023/023

352 795,24 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Mníchova Lehota

9. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádz. priestorov ZMP_00599/23

2023/022

13,50 EUR

SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

9. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená na diaľku ZMP_00598/23

2023/021

13,50 EUR

SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

8. 6. 2023

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

2023/020

25,92 EUR

3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

30. 5. 2023

Kúpna zmluva č. 19/2023

2023/019

70 354,73 EUR

PRORENTAL Slovakia s.r.o., V slatinách 611/11, 018 64 Košeca

Obec Mníchova Lehota

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 168