Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 6. 2023

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/25/346

2023/023

352 795,24 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Mníchova Lehota

9. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádz. priestorov ZMP_00599/23

2023/022

13,50 EUR

SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

9. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená na diaľku ZMP_00598/23

2023/021

13,50 EUR

SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

8. 6. 2023

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

2023/020

25,92 EUR

3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

30. 5. 2023

Kúpna zmluva č. 19/2023

2023/019

70 354,73 EUR

PRORENTAL Slovakia s.r.o., V slatinách 611/11, 018 64 Košeca

Obec Mníchova Lehota

24. 5. 2023

Nájomná zmluva

2023/018

310,00 EUR

Marcela Hrnčárová

Obec Mníchova Lehota

17. 5. 2023

Zmluva č.7/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom

2023/017

Neuvedené

TEDOS spol. s r.o., Hollého 1162/5, 95701 Bánovce nad Bebravou

Obec Mníchova Lehota

16. 5. 2023

Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

2023/016

68,40 EUR

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Mníchova Lehota

3. 5. 2023

Nájomná zmluva

2023/015

1,00 EUR

Dalibor Balaj

Obec Mníchova Lehota

28. 4. 2023

Zmluva o zriadení združenia obcí

2023/014

Neuvedené

Obec Soblahov, Soblahov 470, 913 38 Soblahov

Obec Mníchova Lehota

17. 4. 2023

Zmluva o dielo 1/2023

2023/013

22 600,00 EUR

GEOMETRA Trenčín s.r.o., Nám. sv. Anny 21, 91101 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

17. 4. 2023

Zmluva o dielo č. 1/2023

2023/012

171 219,85 EUR

BAUMANN Nitra s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

11. 4. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom zo dňa 2.1.2021

2023/011

Neuvedené

INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

29. 3. 2023

Dodatok č. 735185-3-1 k zmluve 736185-3

2023/010

14,78 EUR

Global Network Systems s.r.o., ČSA 1192/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Obec Mníchova Lehota

22. 3. 2023

Dodatok č. 1 k dohode č. 22/13/010/112

2023/009

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Obec Mníchova Lehota

8. 3. 2023

Kúpna zmluva na parc. reg. C č. 1437/6

2023/008

460,00 EUR

Ján Kováč

Obec Mníchova Lehota

6. 3. 2023

Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribuč. sústavy spol. Západoslov. distribučná a.s., č. 23/18300/0365-ZOPZ

2023/007

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Mníchova Lehota

27. 2. 2023

Zmluva o nájme bytu č.2/2023

2023/006

149,33 EUR

Peter Chochlík

Obec Mníchova Lehota

24. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2023/005

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Mníchova Lehota

21. 2. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec. bremena

2023/004

Neuvedené

Slovenský vodohospodárky podnik, š.p.

Obec Mníchova Lehota

6. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/25

2023/003

371 363,41 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Mníchova Lehota

19. 1. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy KŽP- PO4-SC431-2021-68/BUM4

2023/002

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Mníchova Lehota

9. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2023/001

25,91 EUR /mes.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

4. 1. 2023

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

2022/075

Neuvedené

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

27. 12. 2022

Zmluva č. TN042023 o spolupráci podľa§ 59 ods. 3 Zákona o odpadoch

2022/074

Neuvedené

RECobal s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 148