Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 5. 2024

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia vestibulu KD Mníchova Lehota

2024/017

48 605,81 EUR

TESS INTERIÉR, spol. s r.o.

Obec Mníchova Lehota

17. 5. 2024

Darovacia zmluva zo dňa 17.5.2024

2024/016

500,00 EUR

Danucem Slovensko a.s.

Obec Mníchova Lehota

15. 5. 2024

Kúpna zmluva zo dňa 15.5.2024

2024/015

9 800,00 EUR

Tomáš Bošanský

Obec Mníchova Lehota

16. 4. 2024

Dodatok č.2 k Zmluve č. 230023 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

2024/014

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Mníchova Lehota

9. 4. 2024

Servisná zmluva

2024/013

55,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Mníchova Lehota

9. 4. 2024

Kúpna zmluva

2024/012

12 090,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Mníchova Lehota

8. 4. 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti, OM Mních. Lehota 443

2024/011

Neuvedené

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

20. 3. 2024

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribuč. sústavy

2024/010

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Mníchova Lehota

14. 3. 2024

Príloha č.2 k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 21.2.2024

2024/009

Neuvedené

Constat, s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

4. 3. 2024

Dodatok č.1 k zmluve č. 230023 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie

2024/008

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Mníchova Lehota

1. 3. 2024

Zmluva o spolupráci pri zabzpečovaní systému združ. nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

2024/007

Neuvedené

ASEKOL, s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

27. 2. 2024

Zmluva o nájme bytu č.2/2024

2024/006

149,33 EUR

Peter Chochlík

Obec Mníchova Lehota

27. 2. 2024

Mandátna zmluva

2024/005

25,00 EUR

Constat, s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

13. 2. 2024

Zmluva o nájme časti pozemku na parkovanie č. 01/01/2024

2024/004

150,00 EUR

PD ternčín Soblahov, 389, 91338 Soblahov

Obec Mníchova Lehota

12. 2. 2024

Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 16/2024

2024/003

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Mníchova Lehota

24. 1. 2024

Zmluva o nájme bytu č.13/2024

2024/002

242,79 EUR

Ľuboš Lukna

Obec Mníchova Lehota

12. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/622

2024/001

9 600,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Mníchova Lehota

20. 12. 2023

Zmluva o nájme bytu č.8/2023

2023/073

226,94 EUR

Michal Bošanský

Obec Mníchova Lehota

14. 12. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 6

2023/072

194,10 EUR

Ludmila Balajová

Obec Mníchova Lehota

14. 12. 2023

Nájomná zmluva

2023/071

480,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Soblahov

Obec Mníchova Lehota

27. 11. 2023

Zmluva č. 230023 08U01

2023/070

1 248 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Mníchova Lehota

20. 11. 2023

Dodatok PonukaFirmaIndividualPlyn + , ID 338156

2023/069

Neuvedené

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

13. 11. 2023

Zmluva o spolupráci

2023/068

Neuvedené

Kúpele TrenčianskeTeplice, a.s.

Obec Mníchova Lehota

6. 11. 2023

Zmluva o nájme

2023/067

Neuvedené

PD- Trenčín Soblahov

Obec Mníchova Lehota

3. 11. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec. bremena v prospech tretej osoby

2023/066

1 900,00 EUR

Slovenský vodohospodárky podnik, š.p.

Obec Mníchova Lehota

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 168