Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo

Urbárske

Aktuálne oznamy

Zápisnica 2020.pdf (1.29 MB)

O Z N Á M E N I E.docx (16.93 kB)

Zápisnica 2019.pdf (1.14 MB)

Oznam k vyplácaniu dividend za rok 2019.docx (14.4 kB)

Schválené Stanovy spoločenstva 2019.pdf (3.81 MB)

Zmluva 2019.pdf (2.56 MB)

Oznámenie o prevode malých podielov.pdf (258.44 kB)

Aktuálny zoznam nájomných zmlúv.pdf (102.22 kB)

Zoznam majetku.pdf (36.4 kB)

Zloženie výboru.pdf (145.46 kB)

Archív

Zápisnica 2018.pdf (742.32 kB)

Zápisnica 2017.pdf (831.82 kB)

Kúpno - predajná zmluva o kúpe urb. majetku.pdf (369.14 kB)

Prevod majetku pasienkového spoločenstva do JRD.pdf (94.22 kB)

História

Vznik spoločenstva

 ·         Dňa 10. júla v roku 1931 na základe Kúpno – predajnej zmluvy došlo medzi zástupcami „Trenčianskych obyvateľov“ a zástupcami „Urbárskej obce Mníchova Lehota“ k odpredaju parciel, ktoré tvorili následný majetok Urbárskej obce Mníchova Lehota.

·         Majetok tvoril výmeru 234 katastrálnych jutár a 1160 štvorcových siah a bol odkúpený za sumu 280 939, 20 Korún československých.

·         Zmluva nadobudla právoplatnosť 1. januára 1931. Prvým predsedom spoločnosti bol Jozef Zovčák. Súčasťou kúpno – predajnej zmluvy je „ Podielový menoslov bývalých urbarialistov“ v počte 165 členov.

 

Prechod vlastníctva spoločnosti do vlastníctva JRD Mníchova Lehota a Štátnych lesov

·         Urbárska spoločnosť na odkúpených nehnuteľnostiach hospodárila sama až do znárodnenia v roku 1948, kedy nehnuteľný majetok začali spravovať štátne lesy

( doklad o tom nemáme).

·         Pasienková spoločnosť existovala pravdepodobne dávnejšie. Doklady o jej vzniku nie sú k dispozícii. Existuje však Zápisnica zo dňa 25. marca 1959, kde sa konštatuje medzi zástupcami

o ONV OPLVH

o MNV Mníchova Lehota

o Pasienkového spoločenstva Mníchova Lehota

o JRD Mníchova Lehota,

že na základe Zákona SNR č. 81/1949 dáva ONV OPLVH výpoveď z hospodárenia na svojom majetku Pasienkovému spoločenstvu Mníchova Lehota v prospech  JRD Mníchova Lehota a to dňom jeho založenia t.j. 30. októbra 1958. JRD Mníchova Lehota prevzalo zároveň menný zoznam členov Pasienkovej spoločnosti Mníchova Lehota, Stanovy spoločnosti, všetok hnuteľný aj nehnuteľný majetok ako aj vkladnú knižku na sumu 17 153,20 Kčs – čo boli príspevky členov spoločnosti.

Zmluva o založení Urbárskej a pasienkovej pozemkovej spoločnosti + Stanovy. Vzniká jedna spoločnosť zlúčením Urbáru a Pasienkovej spoločnosti, nakoľko ide v podstate o tých istých ľudí. 

·         Na základe politických zmien – revolúcie, ktorá prebehla v našom štáte v roku 1989 – naskytla sa možnosť prihlásiť sa späť k svojmu majetku a požiadať o jeho navrátenie. Jedná sa teda o nehnuteľný majetok, ktorý bol v minulosti prepadnutý v prospech štátu. Bolo tak urobené zo strany bývalých „Urbarialistov“ ako aj zo strany členov bývalého Pasienkového spoločenstva. Z dostupných archívnych materiálov boli v roku 1992 obnovené pôvodné zoznamy vlastníkov Urbariátu ako aj Pasienkovej spoločnosti upravené na základe právoplatných dedičských konaní o nových vlastníkov.

·         Po skompletovaní zoznamov vlastníkov pôvodných spoločností bolo 10. decembra 1993 zvolané Valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom bolo dohodnuté, že vznikne jedna spoločnosť s názvom: „Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Mníchova Lehota“, ktorá zlúči vlastníkov do jednej organizácie. Boli schválené dva základné dokumenty a to :

o Zmluva o založení spoločnosti

o Stanovy spoločnosti

Prvý výbor novovzniknutej spoločnosti tvorili:

o Ján Kováč

o Ján Drha

o Ján Lipták

o Štefan Hrnčár

o Štefan Bachynec

o Rudolf Bielik

o Rudolf Kováč

·         2. decembra 1996 bol Notárskou zápisnicou majetok, ako aj zoznam členov novovzniknutej Urbárskej a pasienkovej pozemkovej spoločnosti Mníchova Lehota osvedčený.

Dňa 16. augusta 1997 bola UaPPS Mníchova Lehota zapísaná do registra pozemkových spoločenstiev  s právnou subjektivitou na Okresnom úrade v Trenčíne.

Kontakt

Poštová adresa spoločenstva: Mníchova Lehota 2, 913 21
Mailová adresa: cernachov@gmail.com

Mobil:  0948 002 770

Fotogaléria a videogaléria

Facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Smart Info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Počasie

dnes, štvrtok 6. 10. 2022
oblačno 20 °C 8 °C
piatok 7. 10. takmer jasno 20/10 °C
sobota 8. 10. slabý dážď 19/10 °C
nedeľa 9. 10. jasná obloha 16/8 °C