Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Materská škola

 

Riaditeľka MŠ: Elena Lacová

Kontakt: 032/64 86 114

Vedúca školskej jedálne: Slavka Vrábliková

Školská jedáleň: 0911 648 611

 

Charakteristika MŠ:

MŠ bola prestavaná z bývalej ľudovej školy. Rekonštrukcia začala v r. 1969 a trvala do r. 1972, kedy 4. septembra začala prevádzka materskej školy. Je to 2-triedna MŠ s kapacitou 45 detí. Zriaďovateľom je Obec Mníchova Lehota. V zmysle novelizácie zákona NR SR č. 279/93 Zb. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov využila MŠ možnosť požiadať zriaďovateľa o právnu subjektivitu. Od 1. 1. 2004 sme MŠ s právnou subjektivitou. Keďže Mníchova Lehota je folklórna obec, škôlka sa zameriava v jej činnosti na folklór a ľudové tradície miestneho regiónu. Pri MŠ pracuje detský folklórny súbor „Bysterec“, ktorý má už 15-ročnú tradíciu.

 

Výchovno–vzdelávací proces:

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa kladie dôraz na kvalitnú prípravu detí na vstup do ZŠ, využívajú sa k tomu všetky dostupné metódy a formy práce. Všetky deti v obci sú zaškolené. Zameriavajú sa i na systematické vzdelávanie učiteliek s cieľom orientovať sa na uplatňovanie netradičných postupov a tvorivosti vo výchovno-vzdelávacom procese. Učiteľky sú členkami Spoločnosti pre predškolskú výchovu v trenčianskom regióne.

 

Materiálne vybavenie MŠ:

MŠ je vo vyhovujúcom stave, materiálne podmienky sa snažia vylepšovať tým, že poriadajú rôzne spoločenské a verejno-prospešné akcie (ples rodičov, karneval pre deti, zbery druhotných surovín), z ktorých výťažok používajú na renováciu interiéru, rôzne opravy. V minulom škol. roku sa vymenili stoly a stoličky pre deti, kúpili koberec, automatickú práčku. Od 30. 1. 2006 majú registrované občianske združenie pod názvom „Rodičovské združenie pri MŠ“, finančné príspevky sú taktiež využité na podobné účely.

 

Metodické aktivity:

Spoločne s materskými školami z okolitých dedín si MŠ v Mníchovej Lehote vytvorili metodický obvod, v ktorom je celkovo zlúčených 10 MŠ. Navzájom si odovzdávajú skúsenosti na spoločných stretnutiach, stretávajú sa pri rôznych vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatiach, ako sú napr. Rapotačky, Detský slávik, športová olympiáda, ukážkové zamestnania z niektorých výchovných zložiek, oboznamovanie detí s anglickým jazykom, počítačom a pod. V minulom šk. roku boli usporiadateľmi športovo-environmentálnej olympiády, ktorá s uskutočnila pri miestnej kyselke. Deti po určenej trase plnili rôzne úlohy, na konci ich čakalo prekvapenie – skutočná babka Ježibabka, ktorá deťom rozdávala odmeny. Z každej MŠ súťažili 3-členné družstvá.

 

Projekty:

Aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu majú zakotvené v projekte „Škola podporujúca zdravie“. Dňa 1. 9. 2000 bola MŠ v Mníchovej Lehote zaradená do národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Súčasťou tohto projektu je i ďalší projekt týkajúci sa podpory zdravia „Adamko – hravo – zdravo“. Adamko je bábka, ktorá nenásilnou formou pozýva deti spoznávať okolitý svet, dokáže poradiť aj v oblasti starostlivosti o ich zdravie a bezpečnosť. Adamko sa stal pre deti súčasťou každodenného pobytu v MŠ i najlepším kamarátom. Uskutočnili i projekt „Zdravý úsmev“, ktorého realizátorom je SZŠ v Trenčíne. Pomocou neho sa deti naučili všetko o zúbkoch – zloženie, o zubnom kaze i ako si správne čistiť chrup a starať sa oň. Ďalším realizovaným projektom je projekt „Bližšie k umeniu“. Jeho iniciátorom je Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne. Majster Galerko – bábka, navštívila deti priamo v MŠ a prostredníctvom neho sa deti dozvedeli čo-to o umení a umeleckých dielach a sami si vytvorili pekné výtvarné dielo.

 

Ostatné aktivity:

Počas šk. roka pripravujú s deťmi rôzne slávnosti a vystúpenia. V mesiaci december chodí medzi deti Mikuláš v sprievode s anjelom a čertom. Rodičov pozývajú na „Slávnosť pri jedličke“, na ktorú sa pripravujú pečením medovníkov, výzdobou, nácvikom vianočnej besiedky. Vo februári v spolupráci so ZŠ a OcÚ uskutočňujú veľký detský karneval, súčasťou ktorého je detská tombola, disco zábava, občerstvenie pre všetky masky a ocenenie najvydarenejších masiek. Túto akciu zabezpečujú aj vďaka sponzorom. Deň matiek vítajú vlastnoručne zhotovenými darčekmi, ktoré deti s láskou odovzdávajú svojim mamičkám. Pestrý kultúrny program pripravujú na obecné oslavy Dňa matiek, ktoré prebiehajú v kultúrnom dome. Záver šk. roka býva bohatý na rôzne akcie a vystúpenia. V miestnom amfiteátri sa konajú Trenčianske okresné folklórne slávnosti, kde pravidelne účinkuje i náš DFS Bysterec. Taktiež sa s týmto vystúpením zúčastňujú na folklórnych dňoch v Trenčianskych Tepliciach, kde reprezentujú Obec Mníchova Lehota. V spolupráci s rodičmi plánujú i koncoročný výlet. Naposledy navštívili ZOO v Bratislave, kde deti najviac zaujal Dinopark s obrovskými dinosaurami vydávajúcimi hrôzostrašné zvuky a 3D kino. Posledné dni školského roka žije MŠ prípravami na rozlúčkovú slávnosť našich predškolákov. Na tento deň pozývame rodičov i starostu obce. Deti sa odtlačkom svojho pršteka spolu s rodičmi zapíšu do Pamätnej knihy obce, vystupujú s pripraveným programom. Okrem školských osláv pripravujú kultúrne vystúpenia na akcie ZPOZ-u: vítajú do života novonarodené deti, posedenia s prestárlymi občanmi obce, významné životné jubileá našich občanov a iné.

Facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Smart Info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
polojasno 28 °C 15 °C
streda 19. 6. oblačno 28/16 °C
štvrtok 20. 6. takmer jasno 26/16 °C
piatok 21. 6. mierny dážď 28/17 °C