Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

História

Vznik spoločenstva

 ·         Dňa 10. júla v roku 1931 na základe Kúpno – predajnej zmluvy došlo medzi zástupcami „Trenčianskych obyvateľov“ a zástupcami „Urbárskej obce Mníchova Lehota“ k odpredaju parciel, ktoré tvorili následný majetok Urbárskej obce Mníchova Lehota.

·         Majetok tvoril výmeru 234 katastrálnych jutár a 1160 štvorcových siah a bol odkúpený za sumu 280 939, 20 Korún československých.

·         Zmluva nadobudla právoplatnosť 1. januára 1931. Prvým predsedom spoločnosti bol Jozef Zovčák. Súčasťou kúpno – predajnej zmluvy je „ Podielový menoslov bývalých urbarialistov“ v počte 165 členov.

 

Prechod vlastníctva spoločnosti do vlastníctva JRD Mníchova Lehota a Štátnych lesov

·         Urbárska spoločnosť na odkúpených nehnuteľnostiach hospodárila sama až do znárodnenia v roku 1948, kedy nehnuteľný majetok začali spravovať štátne lesy

( doklad o tom nemáme).

·         Pasienková spoločnosť existovala pravdepodobne dávnejšie. Doklady o jej vzniku nie sú k dispozícii. Existuje však Zápisnica zo dňa 25. marca 1959, kde sa konštatuje medzi zástupcami

o ONV OPLVH

o MNV Mníchova Lehota

o Pasienkového spoločenstva Mníchova Lehota

o JRD Mníchova Lehota,

že na základe Zákona SNR č. 81/1949 dáva ONV OPLVH výpoveď z hospodárenia na svojom majetku Pasienkovému spoločenstvu Mníchova Lehota v prospech  JRD Mníchova Lehota a to dňom jeho založenia t.j. 30. októbra 1958. JRD Mníchova Lehota prevzalo zároveň menný zoznam členov Pasienkovej spoločnosti Mníchova Lehota, Stanovy spoločnosti, všetok hnuteľný aj nehnuteľný majetok ako aj vkladnú knižku na sumu 17 153,20 Kčs – čo boli príspevky členov spoločnosti.

Zmluva o založení Urbárskej a pasienkovej pozemkovej spoločnosti + Stanovy. Vzniká jedna spoločnosť zlúčením Urbáru a Pasienkovej spoločnosti, nakoľko ide v podstate o tých istých ľudí. 

·         Na základe politických zmien – revolúcie, ktorá prebehla v našom štáte v roku 1989 – naskytla sa možnosť prihlásiť sa späť k svojmu majetku a požiadať o jeho navrátenie. Jedná sa teda o nehnuteľný majetok, ktorý bol v minulosti prepadnutý v prospech štátu. Bolo tak urobené zo strany bývalých „Urbarialistov“ ako aj zo strany členov bývalého Pasienkového spoločenstva. Z dostupných archívnych materiálov boli v roku 1992 obnovené pôvodné zoznamy vlastníkov Urbariátu ako aj Pasienkovej spoločnosti upravené na základe právoplatných dedičských konaní o nových vlastníkov.

·         Po skompletovaní zoznamov vlastníkov pôvodných spoločností bolo 10. decembra 1993 zvolané Valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom bolo dohodnuté, že vznikne jedna spoločnosť s názvom: „Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Mníchova Lehota“, ktorá zlúči vlastníkov do jednej organizácie. Boli schválené dva základné dokumenty a to :

o Zmluva o založení spoločnosti

o Stanovy spoločnosti

Prvý výbor novovzniknutej spoločnosti tvorili:

o Ján Kováč

o Ján Drha

o Ján Lipták

o Štefan Hrnčár

o Štefan Bachynec

o Rudolf Bielik

o Rudolf Kováč

·         2. decembra 1996 bol Notárskou zápisnicou majetok, ako aj zoznam členov novovzniknutej Urbárskej a pasienkovej pozemkovej spoločnosti Mníchova Lehota osvedčený.

Dňa 16. augusta 1997 bola UaPPS Mníchova Lehota zapísaná do registra pozemkových spoločenstiev  s právnou subjektivitou na Okresnom úrade v Trenčíne.

Facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Smart Info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
polojasno 28 °C 15 °C
streda 19. 6. oblačno 28/16 °C
štvrtok 20. 6. takmer jasno 26/16 °C
piatok 21. 6. mierny dážď 28/17 °C