Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť (kúpou, darovaním, dedením, dražbou) alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku (zmena čísla parcely, výmery, druhu pozemku), a to do 31. januára.

Kúpil som nehnuteľnosť/dostal som darovaním:

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť kúpou alebo darovaním, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára nasledujúceho roku.

Vydražil som nehnuteľnosť:

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Zdedil som nehnuteľnosť:

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.

Stavebný úrad mi vydal právoplatné stavebné povolenie:

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudol právoplatné stavebné povolenie, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára nasledujúceho roka.

Za stavebný pozemok sa považuje výmera všetkých parciel uvedených v právoplatnom stavebnom povolení. Ak po vydaní stavebného povolenia dôjde ku zmene označenia parciel, ich rozdeleniu alebo zlúčeniu, až do správoplatnenia kolaudačného rozhodnutia to na výšku dane nemá vplyv.

Predal som/daroval som nehnuteľnosť:

Ak v priebehu zdaňovacie obdobia daňovník predal alebo daroval nehnuteľnosť, je povinný podať priznanie na zánik daňovej daňovej povinnosti do 31. januára nasledujúceho roka.


Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností.

V ďalších zdaňovacích obdobiach  daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky. 

Facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu

Smart Info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Počasie

dnes, piatok 20. 5. 2022
oblačno 24 °C 10 °C
sobota 21. 5. silný dážď 20/13 °C
nedeľa 22. 5. jasná obloha 20/9 °C
pondelok 23. 5. takmer jasno 21/7 °C