Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 7. 2024

GDPR Sprostredkovateľská zmluva

2024/030

Neuvedené

HOUR, spol.s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

15. 7. 2024

Dodatok č.3 k zmluve č. 230023 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

2024/029

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Mníchova Lehota

8. 7. 2024

Nájomná zmluva č.2024-06-889/VB

2024/028

61,20 EUR

TOP SERVIS IT s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

2. 7. 2024

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

2024/027

Neuvedené

Tomáš Bošanský

Obec Mníchova Lehota

1. 7. 2024

Zmluva o nájme bytu č.4/2024

2024/026

194,10 EUR

Lukáš Balaj

Obec Mníchova Lehota

28. 6. 2024

Zmluva o nájme bytu č. 8_ M_Bošanský

2024/025

226,94 EUR

Michal Bošanský

Obec Mníchova Lehota

18. 6. 2024

Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie- zmeny a Doplnky č.1 ÚPN-O Mníchova Lehota odborne spôsobilou osobou

2024/024

Neuvedené

Ing. Blanka Demeterová

Obec Mníchova Lehota

17. 6. 2024

Zmluva o spolupráci

2024/023

Neuvedené

Kúpele TrenčianskeTeplice, a.s.

Obec Mníchova Lehota

13. 6. 2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytnutú v zariadení soc. služieb neverejným poskytovateľom v zariadení pre seniorov

2024/022

636,84 EUR

Iskierka Nádeje SD, n.o.

Obec Mníchova Lehota

10. 6. 2024

Zmluva o dielo č.2024/021

2024/021

1 366 582,00 EUR

BAUMANN Nitra s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

7. 6. 2024

Kúpna zmluva

2024/020

2,40 EUR

Information Agency III. s.r.o., Súdna 312/12, 911 01 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

7. 6. 2024

Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo

2024/019

36,50 EUR

Slovak Parcel Service s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

5. 6. 2024

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

2024/018

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Mníchova Lehota

20. 5. 2024

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia vestibulu KD Mníchova Lehota

2024/017

48 605,81 EUR

TESS INTERIÉR, spol. s r.o.

Obec Mníchova Lehota

17. 5. 2024

Darovacia zmluva zo dňa 17.5.2024

2024/016

500,00 EUR

Danucem Slovensko a.s.

Obec Mníchova Lehota

15. 5. 2024

Kúpna zmluva zo dňa 15.5.2024

2024/015

9 800,00 EUR

Tomáš Bošanský

Obec Mníchova Lehota

16. 4. 2024

Dodatok č.2 k Zmluve č. 230023 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

2024/014

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Mníchova Lehota

9. 4. 2024

Servisná zmluva

2024/013

55,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Mníchova Lehota

9. 4. 2024

Kúpna zmluva

2024/012

12 090,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Mníchova Lehota

8. 4. 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti, OM Mních. Lehota 443

2024/011

Neuvedené

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

20. 3. 2024

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribuč. sústavy

2024/010

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Mníchova Lehota

14. 3. 2024

Príloha č.2 k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 21.2.2024

2024/009

Neuvedené

Constat, s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

4. 3. 2024

Dodatok č.1 k zmluve č. 230023 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie

2024/008

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Mníchova Lehota

1. 3. 2024

Zmluva o spolupráci pri zabzpečovaní systému združ. nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

2024/007

Neuvedené

ASEKOL, s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

27. 2. 2024

Zmluva o nájme bytu č.2/2024

2024/006

149,33 EUR

Peter Chochlík

Obec Mníchova Lehota

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 181