Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Komunálny odpad

V tejto sekcii nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa odpadového hospodárstva a zvozu odpadu v obci Mníchova Lehota. 

 

Vývoz komunálneho odpadu sa v obci Mníchova Lehota uskutočňuje spravidla každú druhú stredu (nepárny týždeň) od 6:00 ráno. O zmenách sú občania informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu aj webovej stránky.

 

Zvoz separovaných zložiek odpadu sa v I. polroku 2024 uskutoční v nasledovných termínoch:

tabuľka

 

Kovy

Kovy je možné odovzdať vo výkupni kovov, REMETAL, s.r.o., ktorá sa nachádza na Beckovskej ulici č. 2085 v Trenčianskej Turnej. Každý pracovný deň je otvorené od 8,00 hod. do 16,00 hod. a v sobotu od 8,00 hod. do 11,00 hod.

Textil

Textil, topánky, kabelky a plyšové hračky môžete dávať do bielych kontajnerov umiestnených pred bývalým horným obchodom Jednoty. Upozorňujeme, že tento textil musí byť čistý a nositeľný.

Sklo

Kontajnery na sklo sú rozložené po obci na nižšie uvedených miestach a firma TEDOS ich pravidelne vyváža podľa kalendárneho zvozu.

- 2 ks pod ihriskom TJ

- 1 ks pri predajni Coop Jednota

- 2 ks pri býv. predajni Coop Jednota – horný koniec

- 2 ks pri pozemku p. Ševčíkovej (kedysi s.č. 19)

- 2 ks pri Krčmičke u Boša

- 1 ks pod cintorínom

- 1 ks pri s.č. 119 (Bielikovec)

- 1 ks pri amfiteátri

- 1 ks bývalá prevádzkáreň

- 1 ks Járky – žel. stanica

- 2 ks chatová oblasť Štrečka (pri p. Kováčikovi, s.č. 389)

- 1 ks chatová oblasť Húštik

Papier

Do kontajnera na papier nepatria kartóny, tie môžete ukladať rozložené a zviazané na palety pod prístrešok pri bývalý horný obchod Jednoty s.č. 76.

Kontajnery na papier sú rozložené po obci na nižšie uvedených miestach a firma TEDOS ich bude pravidelne vyvážať podľa kalendárneho zvozu. 

- 1 ks Járky žel. stanica

- 1 ks pod ihriskom TJ

- 1 ks pri býv. predajni Coop Jednota – horný koniec        

- 1 ks pri predajni Coop Jednota

- 1 ks pri pozemku p. Ševčíkovej (kedysi s.č. 19) 

- 1 ks pri Krčmičke u Boša

Plasty, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály (VKM)

Plasty, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály ako napr. tetrapaky sa realizujú spoločným vrecovým zberom spred rodinných domov, čo znamená, že plasty, kovové obaly a tetrapaky môžete hádzať do jedného vreca a vždy k dátumu uvedenému v kalendárnom zvoze ich vyložíte pred brány, tak ako ste boli zvyknutí dlhé roky pri plastoch. Firma TEDOS tieto vrecia pozbiera podľa kalendárneho zvozu a pomocou triedičky si to rozdelí ako treba.

Veľkoobjemové kontajnery

Na zbernom dvore je umiestnený veľkoobjemový kontajner na objemný odpad, do ktorého môžu občania s trvalým pobytom v našej obci počas prevádzkových hodín vhodiť objemný odpad.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Podľa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce si pôvodcovia odpadu prednostne zhodnocujú biologicky rozložiteľný komunálny odpad na vlastnom pozemku domácim kompostovaním. Na zberný dvor je možné počas prevádzkových hodín vyviezť väčšie množstvá trávy a konárov.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad môžu občania každý deň uložiť do kontajnera na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorý je umiestnený pri budove TJ pod ihriskom a pri Krčmičke u Boša. Do kontajnera je možné hodiť: vaječné a orechové škrupiny, starých chlieb a pečivo, zvyšky jedla, kávy a čaju, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, potraviny po záručnej dobe, tekuté zložky bioodpadu ako sú omáčky, polievky. Nemôžu sa tam hádzať igelitové tašky, ani vrecká, preto je nutné, aby ste tento odpad nosili vo vlastných nádobách a vysypali/vyliali to do nádoby na to určenej.

Jedlé oleje a tuky z domácností

Jedlé oleje a tuky z domácností je možné v dobre uzatvorenej PET fľaši priniesť kedykoľvek pred bývalý horný obchod Coop Jednota, s.č. 76. Určené miesto je označené nápisom OLEJE.  

Drobný stavebný odpad

Na zbernom dvore je umiestnený veľkoobjemový kontajner na drobný stavebný odpad, do ktorého môžu občania s trvalým pobytom v našej obci počas prevádzkových hodín vhodiť určité množstvo drobného stavebného odpadu zadarmo. Stanovené množstvo stavebného odpadu na domácnosť je 2m3 ročne.

Elektroodpad a nebezpečný odpad

Veľký elektroodpad a nebezpečný odpad je možné priniesť na zberný dvor počas prevádzkových hodín, pričom vrece s nebezpečným odpadom musí byť riadne upevnené a označené ako „NEBEZPEČNÝ ODPAD“.

Pred bývalým horným obchodom Coop Jednota je umiestnený červenobiely kontajner na malý elektroodpad, do ktorého môžete hádzať napr. spotrebnú elektroniku vrátane príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže, magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.) Videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty vrátane príslušenstva (napr. objektívy, blesky a pod.) Malé elektrické a elektronické hudobné nástroje. Výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, netbooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice). Faxy a záznamníky. Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné). Tlačiarne, malé stolné kopírky. Kalkulačky. Herné konzoly, videohry vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.). Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.). Batérie a akumulátory. Iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia.

 

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

úroveň vytriedenia

Úroveň vytriedenia KO za rok 2023.pdf

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022.pdf

Úroveň vytriedenia KO za rok 2021.pdf

 

 

 

Obec má povinnosť podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j), zverejňovať na webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitého predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2023.pdf 

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022.pdf

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021.pdf

 

Obec Mníchova Lehota dostala v roku 2022 príspevok z Environmentálneho fondu na kompostovacie zásobníky pre obyvateľov našej obce.

Každý rodinný dom má nárok na:

- 1 ks kompostéra na bioodpad zo záhrady (Thermoking)

- 1 ks kompostéra na bioodpad z kuchyne (GreenCone)

Každý byt má nárok na: 

- 1 ks kompostéra na bioodpad z kuchyne (Urban kompostér)

Každý bytový dom má nárok na

- 1ks kompostéra na bioodpad zo záhrad (Thermoking).

 

Postup na vyzdvihnutie kompostérov:

Najskôr treba prísť počas stránkových hodín na obecný úrad (s platným občianskym preukazom) a podpísať Zmluvu o odovzdaní a prevzatí kompostéra a následne  si kompostéry môžete bezplatne vyzdvihnúť na zbernom dvore (v areáli poľnohospodárskeho družstva) počas prevádzkových hodín. 

 

Manuály ku kompostérom na stiahnutie:

Manuál Green Cone - SK.pdf (1.62 MB)

Manuál Thermo - king.pdf (254.04 kB)

Manuál Urban kompostér.pdf (258.98 kB)

O kompostovaní.pdf (1.1 MB)

V areáli PD je vybudovaný zberný dvor, ktorý je od 7.2.2024 v prevádzke. Otvorený je  každú stredu od 15,00 hod. do 17,00 hod. a každú sobotu od 8,00 hod. do 11,00 hod. Prípadné zmeny sú oznámené miestnym rozhlasom. Zberný dvor je určený len pre občanov s trvalým pobytom v našej obci.

Objemný odpad

Na zbernom dvore je umiestnený veľkoobjemový kontajner na objemný odpad, do ktorého je možné  uložiť nadrozmerný odpad (sedačky, kreslá, postele, koberce atď.)

Drevený nábytok

Na zbernom dvore je umiestnený veľkoobjemový kontajner na drevený nábytok, do ktorého môžu občania s trvalým pobytom v našej obci uložiť drevený nábytok bez čalúnenia.

Elektroodpad a nebezpečný odpad

Veľký elektroodpad ako práčky, sušičky, televízory, chladničky, mrazničky, vysávače a iný väčší elektroodpad je možné priniesť počas otváracích hodín na zberný dvor a uložiť ho do kontajnera určeného na elektroodpad.

Nebezpečný odpad je možné priniesť na zberný dvor počas otváracích hodín, pričom vrece s nebezpečným odpadom musí byť riadne upevnené a označené ako „NEBEZPEČNÝ ODPAD“.

Na zberný dvor je zákazané voziť:

- pneumatiky – je možné odovzdať v pneuservise alebo u predajcu pneumatík

- azbest – každá manipulácia s azbestovým materiálom musí byť vykonaná odbornou  firmou, ktorá ho zlikviduje v súlade s platnými predpismi


Pri bývalý obchod Coop Jednota je možné nosiť už len odpady, na ktoré sú tam umiestnené kontajnery (sklo, papier, drobný elektroodpad, šatstvo, jedlé oleje a tuky). Toto miesto je monitorované kamerovým systémom.

V budúcnosti už nebude Program separovaného zberu v obci Mníchova Lehota distribuovaný do Vašich schránok, ale bude zverejnený na stránke obce a na výveske obce Mníchova Lehota.

Facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Smart Info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
polojasno 28 °C 15 °C
streda 19. 6. oblačno 28/16 °C
štvrtok 20. 6. takmer jasno 26/16 °C
piatok 21. 6. mierny dážď 28/17 °C