Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Komunálny odpad

V tejto sekcii nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa odpadového hospodárstva a zvozu odpadu v obci Mníchova Lehota. 

 

Vývoz komunálneho odpadu sa v obci Mníchova Lehota uskutočňuje spravidla každú druhú stredu (nepárny týždeň) od 6:00 ráno. O zmenách sú občania informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu aj webovej stránky.

 

Zvoz separovaných zložiek odpadu sa uskutoční v nasledovných termínoch:

2023

 

Kovy

Kovy je možné odovzdať vo výkupni kovov, REMETAL, s.r.o., ktorá sa nachádza na Beckovskej ulici č. 2085 v Trenčianskej Turnej. Každý pracovný deň je otvorené od 8,00 hod. do 16,00 hod. a v sobotu od 8,00 hod. do 11,00 hod.

Textil

Textil, topánky, kabelky a plyšové hračky môžete dávať do bielych kontajnerov umiestnených pred bývalým horným obchodom Jednoty a pred Krčmičkou u Boša. Upozorňujeme, že tento textil musí byť čistý a nositeľný.

Sklo

Kontajnery na sklo sú rozložené po obci na nižšie uvedených miestach a firma TEDOS ich pravidelne vyváža podľa kalendárneho zvozu.

- 2 ks pod ihriskom TJ

- 1 ks pri predajni Coop Jednota

- 2 ks pri býv. predajni Coop Jednota – horný koniec

- 2 ks pri pozemku p. Ševčíkovej (kedysi s.č. 19)

- 2 ks pri Krčmičke u Boša

- 1 ks pod cintorínom

- 1 ks pri s.č. 119 (Bielikovec)

- 1 ks pri amfiteátri

- 1 ks bývalá prevádzkáreň

- 1 ks Járky – žel. stanica

- 2 ks chatová oblasť Štrečka (pri p. Kováčikovi, s.č. 389)

- 1 ks chatová oblasť Húštik

Papier

Do kontajnera na papier nepatria kartóny, tie môžete ukladať rozložené a zviazané na palety pod prístrešok pri bývalý horný obchod Jednoty s.č. 76.

Kontajnery na papier sú rozložené po obci na nižšie uvedených miestach a firma TEDOS ich bude pravidelne vyvážať podľa kalendárneho zvozu. 

- 1 ks Járky žel. stanica

- 1 ks pod ihriskom TJ

- 1 ks pri býv. predajni Coop Jednota – horný koniec        

- 1 ks pri predajni Coop Jednota

- 1 ks pri pozemku p. Ševčíkovej (kedysi s.č. 19) 

- 1 ks pri Krčmičke u Boša

Plasty, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály (VKM)

Plasty, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály ako napr. tetrapaky sa realizujú spoločným vrecovým zberom spred rodinných domov, čo znamená, že plasty, kovové obaly a tetrapaky môžete hádzať do jedného vreca a vždy k dátumu uvedenému v kalendárnom zvoze ich vyložíte pred brány, tak ako ste boli zvyknutí dlhé roky pri plastoch. Firma TEDOS tieto vrecia pozbiera podľa kalendárneho zvozu a pomocou triedičky si to rozdelí ako treba.

Veľkoobjemové kontajnery

V areáli PD je umiestnený veľkoobjemový kontajner na objemný odpad, do ktorého môžu občania s trvalým pobytom v našej obci každú sobotu v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod. vhodiť objemný odpad.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Podľa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce si pôvodcovia odpadu prednostne zhodnocujú biologicky rozložiteľný komunálny odpad na vlastnom pozemku domácim kompostovaním. V areáli PD je v prevádzke malá kompostáreň, na ktorú môžu občania s trvalým pobytom v našej obci každú sobotu v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod. vyviezť väčšie množstvá trávy a konárov.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad môžu občania každý deň uložiť do kontajnera na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorý je umiestnený pri budove TJ pod ihriskom a pri Krčmičke u Boša. Do kontajnera môžete hodiť: vaječné a orechové škrupiny, starých chlieb a pečivo, zvyšky jedla, kávy a čaju, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, potraviny po záručnej dobe, tekuté zložky bioodpadu ako sú omáčky, polievky. Nemôžu sa tam hádzať igelitové tašky, ani vrecká, preto je nutné, aby ste tento odpad nosili vo vlastných nádobách a vysypali/vyliali to do nádoby na to určenej.

Jedlé oleje a tuky z domácností

Jedlé oleje a tuky z domácností môžete v dobre uzatvorenej PET fľaši priniesť kedykoľvek pred bývalý horný obchod Coop Jednota, s.č. 76. Určené miesto je označené nápisom OLEJE.  

Drobný stavebný odpad

V areáli PD je umiestnený veľkoobjemový kontajner na drobný stavebný odpad, do ktorého môžu občania s trvalým pobytom v našej obci každú sobotu v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod. vhodiť určité množstvo drobného stavebného odpadu zadarmo. Stanovené množstvo stavebného odpadu na domácnosť je 2m3 ročne.

Elektroodpad a nebezpečný odpad

Veľký elektroodpad a nebezpečný odpad je možné uložiť kedykoľvek pred bývalý horný obchod Coop Jednota, s.č. 76, pričom vrece s nebezpečným odpadom musí byť riadne upevnené a označené ako „NEBEZPEČNÝ ODPAD“.

Pred bývalým horným obchodom Coop Jednota je umiestnený červenobiely kontajner na malý elektroodpad, do ktorého môžete hádzať napr. spotrebnú elektroniku vrátane príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže, magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.) Videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty vrátane príslušenstva (napr. objektívy, blesky a pod.) Malé elektrické a elektronické hudobné nástroje. Výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, netbooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice). Faxy a záznamníky. Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné). Tlačiarne, malé stolné kopírky. Kalkulačky. Herné konzoly, videohry vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.). Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.). Batérie a akumulátory. Iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia.

 

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úroveň vytriedenia KO za rok 2022.pdf (189.9 kB)

Úroveň vytriedenia KO za rok 2021.pdf (189.84 kB)

 

 

 

Obec má povinnosť podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j), zverejňovať na webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitého predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

 

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022.pdf (98.85 kB)

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021.pdf (856.08 kB)

 

Obec Mníchova Lehota dostala v roku 2022 príspevok z Environmentálneho fondu na kompostovacie zásobníky pre obyvateľov našej obce.

Každý rodinný dom má nárok na:

- 1 ks kompostéra na bioodpad zo záhrady (Thermoking)

- 1 ks kompostéra na bioodpad z kuchyne (GreenCone)

Každý byt má nárok na: 

- 1 ks kompostéra na bioodpad z kuchyne (Urban kompostér)

Každý bytový dom má nárok na

- 1ks kompostéra na bioodpad zo záhrad (Thermoking).

 

Postup na vyzdvihnutie kompostérov:

Najskôr treba prísť počas stránkových hodín na obecný úrad (s platným občianskym preukazom) a podpísať Zmluvu o odovzdaní a prevzatí kompostéra a následne  si kompostéry môžete bezplatne vyzdvihnúť v areáli poľnohospodárskeho družstva, a to každú sobotu v čase od 8,00 do 11,00 hod.

 

Manuály ku kompostérom na stiahnutie:

Manuál Green Cone - SK.pdf (1.62 MB)

Manuál Thermo - king.pdf (254.04 kB)

Manuál Urban kompostér.pdf (258.98 kB)

O kompostovaní.pdf (1.1 MB)

Facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Smart Info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Počasie

dnes, sobota 30. 9. 2023
slabý dážď 21 °C 11 °C
nedeľa 1. 10. zamračené 20/8 °C
pondelok 2. 10. takmer jasno 23/11 °C
utorok 3. 10. jasná obloha 23/13 °C