Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 9. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

2023/053

Neuvedené

Gabriela Ježíková

Obec Mníchova Lehota

19. 9. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

2023/052

Neuvedené

Branislav Bumbál

Obec Mníchova Lehota

11. 9. 2023

Dodatok k PZ 2409151424

2023/051/1

116,76 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Mníchova Lehota

11. 9. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2409151424

2023/051

1 715,52 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Mníchova Lehota

11. 9. 2023

Poistná zmluva 2409149187

2023/050

49,92 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Mníchova Lehota

11. 9. 2023

Poistná zmluva 2409149166

2023/049

49,92 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Mníchova Lehota

30. 8. 2023

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny č. 250024575

2023/048

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Mníchova Lehota

21. 8. 2023

Mandátna zmluva č. 1

2023/047

600,00 EUR

NARSIL s.r.o., Hlavná 34, 949 07 Nitra

Obec Mníchova Lehota

18. 8. 2023

Zmluva o spolupráci a poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania

2023/046

5 000,00 EUR

SLAGA s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

17. 8. 2023

Zmluva o nájme bytu č.2

2023/045

149,33 EUR

Peter Chochlík

Obec Mníchova Lehota

15. 8. 2023

Zmluva o nájme bytu č.10

2023/044

274,88 EUR

Ján Zajac

Obec Mníchova Lehota

7. 8. 2023

Zmluva o nakladaní s odpadom v areáli odpadového hospodárstva prevádzky - Skládka odpadov Dežerice III

2023/043

Neuvedené

Dežerická EKO, s.r.o., 193, 95703 Dežerice

Obec Mníchova Lehota

7. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí NFP

2023/042

20 800,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Mníchova Lehota

2. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí finanč. príspevku na prevádzku sociálnej služby

2023/041

530,70 EUR

Iskierka Nádeje SD, n.o.

Obec Mníchova Lehota

25. 7. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 11_Oravcová

2023/040

248,14 EUR

Petronela Oravcová

Obec Mníchova Lehota

24. 7. 2023

Zmluva o municipálnom úvere- Eurofondy č. 119/002/21 Dodatok č. 2

2023/039

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Mníchova Lehota

24. 7. 2023

Zmluva o úvere č.119/001/20 Dodatok č.1

2023/038

50 000,00 EUR

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Mníchova Lehota

20. 7. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 2

2023/037

122,88 EUR

Katarína Richtárechová

Obec Mníchova Lehota

18. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72/25

2023/036

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Mníchova Lehota

11. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023 uzatvorenej dňa 13.4.2023

2023/012/1

Neuvedené

BAUMANN Nitra s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

3. 7. 2023

Zmluva o spolupráci

2023/035

Neuvedené

Citrón s.r.o., Polianky 5, 841 01 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

3. 7. 2023

Kúpna zmluva

2023/034

12 910,00 EUR

Pavol Zverbík

Obec Mníchova Lehota

30. 6. 2023

Zmluva o nájme bytu č.8/2023

2023/033

226,94 EUR

Michal Bošanský

Obec Mníchova Lehota

30. 6. 2023

Nájomná zmluva

2023/032

1,00 EUR

Kamenička o.z.

Obec Mníchova Lehota

30. 6. 2023

Zmluva o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry

2023/031

Neuvedené

TVK a.s., Kožušnícka 4, 91321 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 155