Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 12. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 6

2023/072

194,10 EUR

Ludmila Balajová

Obec Mníchova Lehota

14. 12. 2023

Nájomná zmluva

2023/071

480,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Soblahov

Obec Mníchova Lehota

27. 11. 2023

Zmluva č. 230023 08U01

2023/070

1 248 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Mníchova Lehota

20. 11. 2023

Dodatok PonukaFirmaIndividualPlyn + , ID 338156

2023/069

Neuvedené

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

13. 11. 2023

Zmluva o spolupráci

2023/068

Neuvedené

Kúpele TrenčianskeTeplice, a.s.

Obec Mníchova Lehota

6. 11. 2023

Zmluva o nájme

2023/067

Neuvedené

PD- Trenčín Soblahov

Obec Mníchova Lehota

3. 11. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec. bremena v prospech tretej osoby

2023/066

1 900,00 EUR

Slovenský vodohospodárky podnik, š.p.

Obec Mníchova Lehota

27. 10. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 1

2023/065

177,33 EUR

Beáta Hudecová

Obec Mníchova Lehota

26. 10. 2023

Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne , a.s. s účinnosťou od 1.1.2025

2023/064

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Mníchova Lehota

25. 10. 2023

Zmluva o Balíkovom účte Komunal

2023/063

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Mníchova Lehota

25. 10. 2023

Zmluva o elektronickej službe Business24

2023/062

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Mníchova Lehota

25. 10. 2023

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness dotácie

2023/061

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Mníchova Lehota

24. 10. 2023

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet

2023/060

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Mníchova Lehota

12. 10. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Podniku

2023/059

Neuvedené

SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

11. 10. 2023

Dohoda č. 23/13/010/19 uzatvorená podľa § 10 ..o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2023/058

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Obec Mníchova Lehota

10. 10. 2023

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribuč. sústavy

2023/057

213,30 EUR

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Mníchova Lehota

6. 10. 2023

Zmluva o termínovanom úvere č.119/002/23

2023/056

100 000,00 EUR

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Mníchova Lehota

4. 10. 2023

Dodatok k PZ 2409151424 ZD stavba

2023/051/2

186,48 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Mníchova Lehota

27. 9. 2023

Zmluva o nájme bytu č. 6_ M_Vajdová

2023/055

192,80 EUR

Martina Vajdová

Obec Mníchova Lehota

22. 9. 2023

Dodatok č.6 k PZ 2405395123

2023/054

3 031,54 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Mníchova Lehota

21. 9. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

2023/053

Neuvedené

Gabriela Ježíková

Obec Mníchova Lehota

19. 9. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

2023/052

Neuvedené

Branislav Bumbál

Obec Mníchova Lehota

11. 9. 2023

Dodatok k PZ 2409151424

2023/051/1

116,76 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Mníchova Lehota

11. 9. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2409151424

2023/051

1 715,52 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Mníchova Lehota

11. 9. 2023

Poistná zmluva 2409149187

2023/050

49,92 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Mníchova Lehota

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 175