Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16. 11. 2023

O2023/43

Spracovanie záverečnej MS a záverečnej ŽoP, hlásenie o začatí a ukončení realizácie projektu, public

250,00 EUR

ProImp s.r.o., Gaštanová 1004/21, 014 01 Bytča

Obec Mníchova Lehota

16. 11. 2023

O2023/42

Upratovanie priestorov Základnej školy M.Lehota v zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.11.2023 v sume 15,

15,60 EUR

LMDEX s.r.o., Rybárska 3, 911 01 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

6. 11. 2023

O2023/41

Verejné obstarávanie zákazky: "Elektronické informačné tabule" - zákazka s nízkou hodnotou spoločné

0,00 EUR

Verea SK, s.r.o., Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

27. 10. 2023

O2023/40

Publicita projektu Zberný dvor - Mníchova Lehota - publikovanie článku o projekte na konci realizáci

414,00 EUR

M KREO, s.r.o., Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina

Obec Mníchova Lehota

16. 10. 2023

O2023/39

Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení, odbor.prehl.a skúšky plyn.a tlak.zariadení, regul.

0,00 EUR

ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, 010 01 Žilina

Obec Mníchova Lehota

5. 9. 2023

O2023/38

Objednávame si u Vás opravu a webové sprístupnenie kroník vrátane bezplat.servisu bez obmedzenia v z

250,00 EUR

SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ BRATISLAVA, s.r.o., Palisády 42, 811 06 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

22. 8. 2023

O2023/37

Objednávame si u Vás kontrolu súladu VZN č.4/2003 s právnymi predpismi za cenu 150 €.

150,00 EUR

JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková, advokát, Tramínová 2438/9, 911 05 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

22. 8. 2023

O2023/36

Objednávame si u Vás spracovanie VZN obce v oblasti ochrany ovzdušia v zmysle Cenovej ponuky zo dňa

474,00 EUR

ENEX consulting, s.r.o., Hanzlíkovská 1987, 911 05 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

16. 8. 2023

O2023/35

Objednávame si u Vás vypracovanie PD na ďalšie 2ks spomaľovačov v obci vrátane inžinieringu (zameran

720,00 EUR

GETOS, s.r.o., Ľudovíta Stárka 1890/26, 911 05 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

14. 8. 2023

O2023/34

Výmena okien na Dome smútku Mníchova Lehota v zmysle CP č.2315037 zo dňa 26.7.2023

6 930,97 EUR

Rollos s.r.o., 167, 913 21 Mníchova Lehota

Obec Mníchova Lehota

9. 8. 2023

O2023/33

Vyhotovenie nových VZN o spôsobe číslovania budov súpis.a orientač.číslami a o označovaní ulíc a ve-

200,00 EUR

JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková, advokát, Tramínová 2438/9, 911 05 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

27. 7. 2023

O2023/32

Vypracovanie ŽoNFP pre projekt Obnova základnej školy v obci Mníchova Lehota

2 000,00 EUR

EUPC s.r.o., Podunajská 23/A, 82106 Bratislava – mestská časť Vrak

Obec Mníchova Lehota

27. 7. 2023

O2023/31

Vypracovanie PD, dodávku a montáž kompenzačného zariadenia pre odberné miesto EIC 24ZZS7036261000B v

576,00 EUR

Citrón s.r.o., Polianky 5, 841 01 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

27. 7. 2023

O2023/30

Objednávame si u Vás kontrolu súladu VZN č.2/2003 a 3/2003 s právnymi predpismi za cenu 150 €/ks.

300,00 EUR

JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková, advokát, Tramínová 2438/9, 911 05 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

13. 7. 2023

O2023/29

Technológia pre KD - projekt Kultúrny dom Mníchova Lehota - Podpora udržateľnosti a odolnosti v súvi

70 354,73 EUR

PRORENTAL Slovakia s.r.o., V slatinách 611/11, 018 64 Košeca

Obec Mníchova Lehota

6. 7. 2023

O2023/28

Drevo na rekonštrukciu strechy na sklade s.č.76 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.5.2023

3 696,24 EUR

MP-HOLZ, s.r.o., Bolešov 469, 018 53 Bolešov

Obec Mníchova Lehota

28. 6. 2023

O2023/27

Stavebné práce v zmysle ZoD zo dňa 13.04.2023 pre projekt Zberný dvor - Mníchova Lehota

171 219,85 EUR

BAUMANN Nitra s.r.o., Lehota 906, 951 36 Lehota

Obec Mníchova Lehota

27. 6. 2023

O2023/26

Objednávame si u Vás dopravné zrkadlo vrátane úchytiek a stĺpika.

0,00 EUR

GETOS, s.r.o., Ľudovíta Stárka 1890/26, 911 05 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

27. 6. 2023

O2023/25

Ročný servis plyn.kotlov a revízie kotlov v MŠ v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.6.2023

318,00 EUR

Peter Mjartan - PEPAMONT, Cigeľ 332, 971 01 Cigeľ

Obec Mníchova Lehota

12. 6. 2023

O2023/24

Obnova krytu na moste v M.Lehote (pri s.č.10) v zmysle cenovej ponuky zo dňa 5.6.2023

5 769,30 EUR

PEMAL s.r.o., Horná Súča 1075, 913 33 Horná Súča

Obec Mníchova Lehota

9. 6. 2023

O2023/23

Objednávame si u Vás autobus.prepravu v dňoch 15. - 17.9.2023, trasa Mníchova Lehota - Jindřichův Hr

0,00 EUR

Sun bus s.r.o., Palackého 88/8, 911 01 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

17. 5. 2023

O2023/22

Rekonštrukcia strechy na sklade s.č.76 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.5.2023

9 815,90 EUR

K.P.I. Realizácia striech, Mníchova Lehota 138, 913 21 Mníchova Lehota

Obec Mníchova Lehota

15. 5. 2023

O2023/21

Servis okien 8bj v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.5.2023

3 012,00 EUR

Natura DM, s.r.o., Sedličná 108, 913 11 Trenčianske Stankovce

Obec Mníchova Lehota

5. 5. 2023

O2023/20

PD k stavbe "Rozšírenie verejného vodovodu a automatická tlaková stanica, obec M.Lehota" v zmysle ce

2 900,00 EUR

ING. KNAPP JURAJ, Na záhrade 8A, 911 05 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

27. 4. 2023

O2023/19

Tovar v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 24.6.2022 pre projekt Zberný dvor - Mníchova Lehota

133 900,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice

Obec Mníchova Lehota

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 53