Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 8. 2022

Zmluva o Municipálnom úvere- Eurofondy (A)č.119/002/21 Dodatok č.1

2022/043

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Mníchova Lehota

3. 8. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1/2020

2022/042

Neuvedené

Envis Žilina, s. r. o., Štrková 4, 010 01 Žilina

Obec Mníchova Lehota

29. 7. 2022

Zmluva o nájme bytu č.2/2022 Chochlík

2022/041

149,33 EUR

Peter Chochlík

Obec Mníchova Lehota

28. 7. 2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

2022/040

3 852,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Mníchova Lehota

28. 7. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve č.2021-081-DO o prenájme POS terminálov a o poskytovaní služieb podpory a údržby

2022/039

Neuvedené

AXASOFT, a.s., Panenská 7, 811 03 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

28. 7. 2022

Zmluva o nájme bytu č.5/2022

2022/038

194,10 EUR

Marcela Cverenkárová

Obec Mníchova Lehota

26. 7. 2022

Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb

2022/037

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Mníchova Lehota

26. 7. 2022

Zmluva o grantovom účte

2022/036

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Mníchova Lehota

25. 7. 2022

Zmluva č. 2022/0611 o poskytnutí dotácie

2022/035

2 500,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Mníchova Lehota

20. 7. 2022

Zmuva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2022/034

100,00 EUR cena za m2

Rudolf Burian

Obec Mníchova Lehota

20. 7. 2022

Zmuva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2022/033

100,00 EUR cena za m2

Jozef Burian

Obec Mníchova Lehota

15. 7. 2022

Zmluva o združenej dodávke plynu

2022/031

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Mníchova Lehota

7. 7. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. E 1225 08U03 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie zo dňa 21.12.2021

2022/032

121 690,68 EUR

Environmentálny fond

Obec Mníchova Lehota

24. 6. 2022

Kúpna zmluva

2022/029

13 296,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice

Obec Mníchova Lehota

24. 6. 2022

Kúpna zmluva

2022/028

37 620,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice

Obec Mníchova Lehota

24. 6. 2022

Kúpna zmluva

2022/027

133 900,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice

Obec Mníchova Lehota

22. 6. 2022

Nájomná zmluva

2022/026

1,00 EUR

Bambula o.z.

Obec Mníchova Lehota

17. 6. 2022

Mandátna zmluva

2022/025

Neuvedené

Information Agency III. s.r.o., Súdna 312/12, 911 01 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

17. 6. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaná verejných služieb

2022/024

25,90 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

17. 6. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2022/023

25,90 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

17. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2022/022

25,90 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

10. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb č. 001/2022

2022/030

7 999,00 EUR

Trabisco, s.r.o., Soblahovská 7262/2A, 911 01 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

30. 5. 2022

Zmluva o výkone odbornej činnosti

2022/021

8 750,00 EUR

PORTIK, spol. s r.o., Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

30. 5. 2022

Zmluva o nájme bytu č.5/2022

2022/020

258,50 EUR

Ján Pavlík

Obec Mníchova Lehota

26. 5. 2022

Zmluva o dielo č.EM-01/2022

2022/019

1 850,00 EUR

EKOPLAN PRO, s.r.o., Dunajská 27, 931 01 Šamorín

Obec Mníchova Lehota

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 168