Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 5. 2023

Nájomná zmluva

2023/018

310,00 EUR

Marcela Hrnčárová

Obec Mníchova Lehota

17. 5. 2023

Zmluva č.7/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom

2023/017

Neuvedené

TEDOS spol. s r.o., Hollého 1162/5, 95701 Bánovce nad Bebravou

Obec Mníchova Lehota

16. 5. 2023

Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

2023/016

68,40 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Mníchova Lehota

3. 5. 2023

Nájomná zmluva

2023/015

1,00 EUR

Dalibor Balaj

Obec Mníchova Lehota

28. 4. 2023

Zmluva o zriadení združenia obcí

2023/014

Neuvedené

Obec Soblahov, Soblahov 470, 913 38 Soblahov

Obec Mníchova Lehota

17. 4. 2023

Zmluva o dielo 1/2023

2023/013

22 600,00 EUR

GEOMETRA Trenčín s.r.o., Nám. sv. Anny 21, 91101 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

17. 4. 2023

Zmluva o dielo č. 1/2023

2023/012

171 219,85 EUR

Baumann Nitra s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

11. 4. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom zo dňa 2.1.2021

2023/011

Neuvedené

INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

29. 3. 2023

Dodatok č. 735185-3-1 k zmluve 736185-3

2023/010

14,78 EUR

Global Network Systems s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

22. 3. 2023

Dodatok č. 1 k dohode č. 22/13/010/112

2023/009

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Obec Mníchova Lehota

8. 3. 2023

Kúpna zmluva na parc. reg. C č. 1437/6

2023/008

460,00 EUR

Ján Kováč

Obec Mníchova Lehota

6. 3. 2023

Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribuč. sústavy spol. Západoslov. distribučná a.s., č. 23/18300/0365-ZOPZ

2023/007

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Mníchova Lehota

27. 2. 2023

Zmluva o nájme bytu č.2/2023

2023/006

149,33 EUR

Peter Chochlík

Obec Mníchova Lehota

24. 2. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2023/005

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Mníchova Lehota

21. 2. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec. bremena

2023/004

Neuvedené

Slovenský vodohospodárky podnik, š.p.

Obec Mníchova Lehota

6. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/25

2023/003

371 363,41 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Mníchova Lehota

19. 1. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy KŽP- PO4-SC431-2021-68/BUM4

2023/002

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Mníchova Lehota

9. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2023/001

25,91 EUR /mes.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

4. 1. 2023

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

2022/075

Neuvedené

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

27. 12. 2022

Zmluva č. TN042023 o spolupráci podľa§ 59 ods. 3 Zákona o odpadoch

2022/074

Neuvedené

RECobal s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

21. 12. 2022

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 28.12.2021

2022/073

55 736,47 EUR navýšenie pôvodnej zmluvnej ceny

MIPE Invest, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

Obec Mníchova Lehota

20. 12. 2022

Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi

2022/072

Neuvedené

Vira Savenko

Obec Mníchova Lehota

16. 12. 2022

Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

2022/071

Neuvedené

ZO Sloves pri Obecnom úrade Trenč.Turná

Obec Mníchova Lehota

13. 12. 2022

Kúpna zmluva

2022/070

70 538,21 EUR

PRO AUDIO s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

13. 12. 2022

Zmluva o dielo č.1/2022

2022/069

28 920,00 EUR

MIPE Invest, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

Obec Mníchova Lehota

7. 12. 2022

Zmluva o bud. zmluve o zriadení vecného bremena

2022/068

Neuvedené

Jozef Pecháček

Obec Mníchova Lehota

5. 12. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov č. IS04619

2022/067

40,00 EUR

ISIT Slovakia, s.r.o., Klincová 37, 82108 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

5. 12. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme softvéru č. ISN00318VA

2022/066

10,00 EUR 10 EUR/mes. bez DPH

ISIT Slovakia, s.r.o., Klincová 37, 82108 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

29. 11. 2022

Zmluva o spolupráci

2022/065

Neuvedené

Kúpele TrenčianskeTeplice, a.s.

Obec Mníchova Lehota

22. 11. 2022

Kúpna zmluva č. 01702/2022-PKZ- K40256/22.00

2022/064

264,72 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Mníchova Lehota

21. 11. 2022

Dohoda č. 22/13/010/112 o pomoci v hmotnej núdzi

2022/062

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Obec Mníchova Lehota

14. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2022/063

95 001,96 EUR

Ministerstvo kultúry SR

Obec Mníchova Lehota

11. 11. 2022

Servisná zmluva

2022/061

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Mníchova Lehota

11. 11. 2022

Nájomná zmluva s následnou kúpou

2022/060

11 424,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Mníchova Lehota

11. 11. 2022

Licenčná zmluva

2022/059

200,00 EUR

eSYST,s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

11. 11. 2022

Licenčná zmluva

2022/058

200,00 EUR

eSYST,s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

31. 10. 2022

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie V OBRAZE II. generácie

2022/057

980,00 EUR +DPH

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Mníchova Lehota

31. 10. 2022

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0220170188 zo dňa 26.7.2017

2022/056

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

31. 10. 2022

Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 16.5.2017

2022/055

Neuvedené

MBR-stav, s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

11. 10. 2022

Zmluva o budúcej zmluve o užívaní a prevádzkovaní kanalizačnej infraštruktúry a o úprave ďalších práv a povinností

2022/053

Neuvedené

TVK a.s., Kožušnícka 4, 91321 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

4. 10. 2022

Zmluva o nájme bytu č.3/2022

2022/052

194,10 EUR

Mgr. Martina Šurinčíková

Obec Mníchova Lehota

3. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí podpory

2022/051

15 084,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Mníchova Lehota

2. 9. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve

2022/050

258,00 EUR

Blanka Beďačová

Obec Mníchova Lehota

2. 9. 2022

Zmluva o nájme bytu č. 16/2022

2022/049

210,16 EUR /mes.

Zuzana Talianová

Obec Mníchova Lehota

26. 8. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve č. E328 08U01 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie zo dňa 17.12.2021

2022/048

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Mníchova Lehota

26. 8. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve

2022/047

72,00 EUR

Radoslava Chochlíková

Obec Mníchova Lehota

25. 8. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve

2022/046

173,58 EUR

Jana Trnavská

Obec Mníchova Lehota

25. 8. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve

2022/045

100,80 EUR

Andrea Hertlová

Obec Mníchova Lehota

23. 8. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

2022/054

258,00 EUR

Miestna akčná skupina Inovec

Obec Mníchova Lehota

16. 8. 2022

Zmluva na výkon stavebného dozoru

2022/044

3 000,00 EUR

PM konzult s.r.o., Na Zongorke 7562/23, 911 01 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

3. 8. 2022

Zmluva o Municipálnom úvere- Eurofondy (A)č.119/002/21 Dodatok č.1

2022/043

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Mníchova Lehota

3. 8. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1/2020

2022/042

Neuvedené

Envis Žilina, s. r. o., Štrková 4, 010 01 Žilina

Obec Mníchova Lehota

29. 7. 2022

Zmluva o nájme bytu č.2/2022 Chochlík

2022/041

149,33 EUR

Peter Chochlík

Obec Mníchova Lehota

28. 7. 2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

2022/040

3 852,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Mníchova Lehota

28. 7. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve č.2021-081-DO o prenájme POS terminálov a o poskytovaní služieb podpory a údržby

2022/039

Neuvedené

AXASOFT, a.s., Panenská 7, 811 03 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

28. 7. 2022

Zmluva o nájme bytu č.5/2022

2022/038

194,10 EUR

Marcela Cverenkárová

Obec Mníchova Lehota

26. 7. 2022

Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb

2022/037

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Mníchova Lehota

26. 7. 2022

Zmluva o grantovom účte

2022/036

Neuvedené

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Mníchova Lehota

25. 7. 2022

Zmluva č. 2022/0611 o poskytnutí dotácie

2022/035

2 500,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Mníchova Lehota

20. 7. 2022

Zmuva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2022/034

100,00 EUR cena za m2

Rudolf Burian

Obec Mníchova Lehota

20. 7. 2022

Zmuva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2022/033

100,00 EUR cena za m2

Jozef Burian

Obec Mníchova Lehota

15. 7. 2022

Zmluva o združenej dodávke plynu

2022/031

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Mníchova Lehota

7. 7. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. E 1225 08U03 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie zo dňa 21.12.2021

2022/032

121 690,68 EUR

Environmentálny fond

Obec Mníchova Lehota

24. 6. 2022

Kúpna zmluva

2022/029

13 296,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice

Obec Mníchova Lehota

24. 6. 2022

Kúpna zmluva

2022/028

37 620,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice

Obec Mníchova Lehota

24. 6. 2022

Kúpna zmluva

2022/027

133 900,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice

Obec Mníchova Lehota

22. 6. 2022

Nájomná zmluva

2022/026

1,00 EUR

Bambula o.z.

Obec Mníchova Lehota

17. 6. 2022

Mandátna zmluva

2022/025

Neuvedené

Information Agency III. s.r.o., Súdna 312/12, 911 01 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

17. 6. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaná verejných služieb

2022/024

25,90 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

17. 6. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2022/023

25,90 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

17. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2022/022

25,90 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

10. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb č. 001/2022

2022/030

7 999,00 EUR

Trabisco, s.r.o., Soblahovská 7262/2A, 911 01 Trenčín

Obec Mníchova Lehota

30. 5. 2022

Zmluva o výkone odbornej činnosti

2022/021

8 750,00 EUR

PORTIK, spol. s r.o., Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

30. 5. 2022

Zmluva o nájme bytu č.5/2022

2022/020

258,50 EUR

Ján Pavlík

Obec Mníchova Lehota

26. 5. 2022

Zmluva o dielo č.EM-01/2022

2022/019

1 850,00 EUR

EKOPLAN PRO, s.r.o., Dunajská 27, 931 01 Šamorín

Obec Mníchova Lehota

26. 5. 2022

Dodatok č.1 k zmluve č. 2021-081-DO o prenájme POS terminálov a o poskytovaní služieb podpory a údržby

2022/018

Neuvedené

AXASOFT, a.s., Panenská 7, 811 03 Bratislava

Obec Mníchova Lehota

25. 5. 2022

Nájomná zmluva

2022/017

210,00 EUR

Marcela Hrnčárová

Obec Mníchova Lehota

25. 5. 2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20223670_Z

2022/016

20 281,78 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice

Obec Mníchova Lehota

19. 5. 2022

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo

2022/015

Neuvedené

MIPE Invest, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

Obec Mníchova Lehota

13. 5. 2022

Ponuka/Zmluva č.: JS/2022/M/01003/KR Prenájom

2022/013

7 257,60 EUR

JOHNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary

Obec Mníchova Lehota

9. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

2022/012

Neuvedené

Ing. Eva Horečná

Obec Mníchova Lehota

9. 5. 2022

Zmluva o reklame

2022/011

Neuvedené

Svijany Slovakia, s.r.o., Nádražná 84B, 920 41 Leopoldov

Obec Mníchova Lehota

6. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi

2022/010

Neuvedené

Vira Savenko

Obec Mníchova Lehota

4. 5. 2022

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

2022/014

600,00 EUR

EMOL, s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

4. 5. 2022

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

2022/009

1 500,00 EUR

Branislav Paulis - Braňo

Obec Mníchova Lehota

25. 4. 2022

Dodatok č. DBK/18/06/0902 k Zmluve o poskytovaní služby č. VK/09/10/019 zo dňa 2.10.2009

2022/008

Neuvedené

Komensky, s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

25. 4. 2022

Kúpna zmluva

2022/007

440,00 EUR

Adam Kováč, Mníchova Lehota 128, 913 21 Mníchova Lehota

Obec Mníchova Lehota

11. 4. 2022

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia

2022/006

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Mníchova Lehota

11. 4. 2022

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 43/2022

2022/005

Neuvedené

KRONOSPAN, s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

7. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o servise a údržbe výpočtovej techniky a program. vybavenia zo dňa 2.5.2019

2022/004

60,00 EUR

I.M.I.T. s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

7. 4. 2022

Zmluva o pripojení odberných el.zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy

2022/003

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Mníchova Lehota

31. 3. 2022

Zmluva o dielo

2022/002

171 099,31 EUR

Beneta s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

31. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

2022/001

1 002,00 EUR

M KREO, s.r.o.

Obec Mníchova Lehota

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.