Neprihlásený
  Stalo sa v našej obci
  Aktuálne oznamy a informácie
[14. 3. 2017]
Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Mních. Lehote
[10. 3. 2017]
Návrh Kúpnej zmluvy_PILCOVÉ_PO
[10. 3. 2017]
Návrh Kúpnej zmluvy_PILCOVÉ_FO
[10. 3. 2017]
Obchodná verejná súťaž na odkúpenie nehnuteľností určených na HBV v lokalite PILCOVÉ
[22. 2. 2017]
Zhromaždenie Urbárske a pasienkové spoločenstvo
[20. 2. 2017]
Dokument Zmena a Doplnok č.1 ÚPO- Mníchova Lehota nájdete na www.mnichovalehota.sk v časti SAMOSPRÁVA - Územný plán obce
[23. 1. 2017]
Program separovaného zberu odpadu
[20. 1. 2017]
Pozvánka na "Dospelácky" maškarný ples 18.2.2017
[12. 1. 2017]
Stavebný úrad Mníchova Lehota- ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN
[30. 11. 2016]
Trvalo vysvetľujúca tabuľa:OBNOVA VEREJNÉHO OSVETLENIA v OBCI MNÍCHOVA LEHOTA
[30. 11. 2015]
MIESTNA AKČNÁ SKUPINA INOVEC
[25. 11. 2015]
Dôležité telefónne čísla
 
  Obecný úrad - Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenia
Uznesenia
Zápisnice
Územný plán
Komunitný plán sociálnych služieb
PHSR Mníchova Lehota
 
  Občan
Úradné hodiny
Dane a poplatky
Tlačivá na stiahnutie
Evidencia obyvateľstva
Sociálna starostlivosť
Info pre veriacich, farnosť
Cintorín
  Kroniky obce
  Roky: 1954-66
  Roky: 1933-53
 
  Obecné organizácie
Senior klub
Matica Slovenská
Červený kríž
Urbárske a pasien. pozem. spoločenstvo
 
  Kultúra v obci
DFS Bysterec
Trúfalci
Patália
Knižnica ZŠ
Iné
 
  Klientská zóna / Diskusia
Diskusné fóra - vstúpte
Prihl. meno:
Heslo:
  Registrácia nového užívateľa

Oficiálna stránka obce. © 2012 Obecný úrad Mníchova Lehota • Mníchova Lehota 90 • 913 21 Mníchova Lehota • tel.: +411 (0)32/648 61 50, +421 (0)32/648 61 24, fax: +421 (0) 32/648 61 78,
e-mail: mnichovalehota@stonline.sk, WEB: http://www.mnichovalehota.sk, správca obsahu stránok: Webmaster, 2012 Designed and created by LG tech, s.r.o.
Prehlásenie o prístupnosti
Webové sídlo obce Mníchova Lehota (www.mnichovalehota.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.