Neprihlásený
  Stalo sa v našej obci
  Aktuálne oznamy a informácie
[23. 10. 2018]
Pozvánka na Podinovecký beh 4. novembra 2018
[22. 10. 2018]
Program odpadového hospodárstva obce Mníchova Lehota na roky 2016-2020
[8. 10. 2018]
Oznámenie vo veci- údržba ochranného pásma vedení VVN, EKOREM s.r.o.
[25. 9. 2018]
Obecný úrad bude v dňoch 29.10. a 2.11.2018 zatvorený.
[24. 9. 2018]
Fond na podporu umenia Projekt: " Poďme spolu do knižnice"
[24. 9. 2018]
Fond na podporu umenia Projekt: " Kniha- môj priateľ"
[21. 9. 2018]
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v Mníchovej Lehote
[21. 9. 2018]
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Mníchova Lehota
[27. 8. 2018]
ORHaZZ- Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
[14. 8. 2018]
Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov OZ Mníchova Lehota a počtu poslancov OZ v Mních. Lehote
[17. 7. 2018]
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018- Informácie pre voliča
[17. 7. 2018]
Rozhodnutie predsedu NR SR č.203/2018 Z.z. voľby do orgánov samosprávy obcí
[29. 6. 2018]
Informácia o kolobehu vytriedeného odpadu
[20. 6. 2018]
ORHaZZ- Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
[24. 5. 2018]
Stavebný úrad v Mníchovej Lehote - úradné hodiny
[15. 5. 2018]
Komunitný plán soc. služieb obce Mníchova Lehota r. 2018-2022
[10. 4. 2018]
Oznámenie ORHaZZ- Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018
[4. 4. 2018]
Pozvánka na cvičenie ZUMBY
[8. 3. 2018]
Správne konanie - výrub drevín
[27. 2. 2018]
MAS Inovec- Akčný plán
[24. 1. 2018]
Kamerový systém v obci Mníchova Lehota
[11. 1. 2018]
Program separovaného zberu odpadu 2018
[13. 9. 2017]
Trvalo vysvetľujúca tabuľa: OBNOVA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI MNÍCHOVA LEHOTA
[20. 2. 2017]
Dokument Zmena a Doplnok č.1 ÚPO- Mníchova Lehota nájdete na www.mnichovalehota.sk v časti SAMOSPRÁVA - Územný plán obce
 
  Obecný úrad - Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenia
Uznesenia
Zápisnice
Územný plán
Komunitný plán sociálnych služieb
PHSR Mníchova Lehota
 
  Občan
Úradné hodiny
Dane a poplatky
Tlačivá na stiahnutie
Evidencia obyvateľstva
Sociálna starostlivosť
Info pre veriacich, farnosť
Cintorín
  Kroniky obce
  Roky: 1954-66
  Roky: 1933-53
 
  Obecné organizácie
Senior klub
Matica Slovenská
Červený kríž
Urbárske a pasien. pozem. spoločenstvo
 
  Kultúra v obci
DFS Bysterec
Trúfalci
Patália
Knižnica ZŠ
Iné
 
  Klientská zóna / Diskusia
Diskusné fóra - vstúpte
Prihl. meno:
Heslo:
  Registrácia nového užívateľa

Oficiálna stránka obce. © 2012 Obecný úrad Mníchova Lehota • Mníchova Lehota 90 • 913 21 Mníchova Lehota • tel.: +411 (0)32/648 61 50, +421 (0)32/648 61 24, fax: +421 (0) 32/648 61 78,
e-mail: mnichovalehota@stonline.sk, WEB: http://www.mnichovalehota.sk, správca obsahu stránok: Webmaster, 2012 Designed and created by LG tech, s.r.o.
Prehlásenie o prístupnosti
Webové sídlo obce Mníchova Lehota (www.mnichovalehota.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.