Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

VZN

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2023

VZN obce Mníchova Lehota č. 5/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Mníchova Lehota

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,58 kB

VZN obce Mníchova Lehota č.4/2023 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Mníchova Lehota

VZN_č._4_2023 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev na pzemí obce Mníchova Lehota.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,49 kB

VZN obce Mníchova Lehota č.3/2023 o spôsobe číslovania budov súpisnými a orientačnými číslami na území obce Mníchova Lehota

VZN_č.3_2023 o spôsobe číslovania budov súpisnými a orientačnými číslani na území obce Mníchova Lehota.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,67 kB

Dodatok č.3 v VZN obce Mníchova Lehota o miestnom poplatku za rozvoj č.4/2016

Dodatok c. 3 k VZN 4_2016 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Mníchova Lehota.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,16 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mníchova Lehota č.2/2023 o organizácii miestneho referenda

VZN obce Mníchova Lehota č 2_ 2023 o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,5 kB

Dodatok č.6 k VZN č.2/2017 podľa zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon)

Dodatok č. 6 k VZN č.2_2017 (školský zákon).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,88 kB

VZN obce Mníchova Lehota č. 1/2023, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Mníchova Lehota (ÚPN)

VZN č. 1_2023, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Mníchova Lehota (ÚPN).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,37 kB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2022

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012 o zásadách na prideľovanie sociálnych príspevkov z rozpočtu obce Mníchova Lehota

Dodatok č. 3 k VZN č. 2_2012 o zásadách na prideľovanie sociálnych príspevkov z rozpočtu obce Mníchova Lehota.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 781,79 kB

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad

VZN č. 2_ 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,02 MB

Dodatok č. 10 k VZN č. 2/2009 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a škol. zariadení zriadených obcou ML

Dodatok č. 10 k VZN č.22019 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a škol. zariadení zriadených obcou ML.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 551,77 kB

Dodatok č.5 k VZN č.2/2017 podľa zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon)

Dodatok č.5 k VZN č. 22017 podľa zákona č.245_2008 Z.z. (školský zákon).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,3 kB

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2017 podľa zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)

Dodatok č. 4 k VZN č. 2-2017 podľa zákona č.245_2008 Z.z. školský zákon.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,37 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby

Dodatok č. 1 k VZN č. 2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,99 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o zásadách na prideľovanie sociálnych príspevkov z rozpočtu obce Mníchova Lehota

Dodatok-c.2-k-VZN-c.2-2012-o-zasadach-na-pridelovanie-soc.prispevkov-z-rozpoctu-obce-Mnichova-Lehota.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,62 kB

Dodatok č. 2 k VZN č.4/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Dodatok č. 2 k VZN č.4_2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trh. miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,76 kB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2021

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DOC141221-14122021140823.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,47 MB

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2017 podľa zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon).pdf

Dodatok-c.3-k-VZN-c.2-2017-podla-zakona-c.245-2008-Z.z.skolsky-zakon.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,18 kB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2020

VZN č. 2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb.pdf

VZN č. 2_2020 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby v obci Mníchova Lehota.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 779,09 kB

Dodatok č. 7 k VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.pdf

Dodatok-c.-7-k-VZN-2-2016-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2017 - Školský zákon.doc

Dodatok-c.-2-k-VZN-c.-22017-Skolsky-zakon.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40,5 kB

VZN č. 3/2020 o ochrannom pásme obecného cintorína.pdf

DOC041220-04122020091733.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 924,68 kB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2019

Dodatok č. 1 k Štatútu obce Mníchova Lehota.pdf

Dodatok-c.1-k-Statutu-obce-Mnichova-Lehota.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,49 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Mníchova Lehota

DOC220120-22012020102548.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,69 kB

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DOC220120-22012020102404.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 995,78 kB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2018

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Mníchova Lehota.pdf

5bbc82359f103_Dodatok-c-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,36 kB

Dodatok č. 2 k VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.pdf

Dodatok-c-2-k-VZN-o-miestnych-daniach-a-poplatku-za-odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,76 kB

VZN č. 1/2018 Oragnizačný poriadok komisií OZ.pdf

VZN-c-1-2018-oragnizac-poriadok-komisii-OZ-Final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,57 kB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.pdf

5bbc812bc8913_Dodatok-c-1-k-VZN-c-4-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,4 kB

Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl.pdf

5bbc81cb8d3c6_Dodatok-c-6-k-VZN-2-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,94 kB

VZN č. 4/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi.pdf

5bbc8107267e2_VZN-c-4-2017-o-naklad-s-najom-bytmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 593,06 kB

VZN č. 3/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.pdf

5bbc81abc02f9_VZN-3-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,93 kB

VZN č. 2/2017 podľa zákona č. 245/2008 (Školský zákon).pdf

5bbc8191a08b2_VZN-2-2017-skol-zakon.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,61 kB

VZN č. 1/2017 o oranizácii miestneho referenda.pdf

5bbc81134be00_VZN-c-1-2017-o-oraniz-miest-ref.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 839,99 kB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf

5bbc823815092_Dodatok-c-1-k-VZN-c-2-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,49 MB

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf

5bbc821a1f5e4_Dodatok-c-2-K-VZN-c-22016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,22 kB

Dodatok 5 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl.pdf

5bbc81f4179cb_Dodatok-5-k-VZN-c-2-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 367,17 kB

Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2008 podľa zákona č. 245/2008 (Školský zákon).pdf

5bbc81c90540a_Dodatok-c-6-k-VZN-skol-zakon.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,44 kB

VZN č. 5/2016 o záväzných častaich - Zmeny a doplnky č.1 ÚPN.pdf

5bbc81053058c_VZN-c-5-2016-o-zavaz-castaich-Zmeny-a-doplnku-c-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 747,39 kB

VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.pdf

5bbc810268afb_VZN-O-miestnom-poplatku-za-rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,02 kB

VZN č. 3/2016 o zneškodňovaní odpadových vôd.pdf

5bbc810b0eade_VZN-c-3-2016-o-zneskod-odpad-vod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf

5bbc810ead893_VZN-c-2-2016-o-naklad-s-KO-a-DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,24 kB

VZN č. 1/2016 o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov.pdf

5bbc81650f2b7_VZN-c-1-2016-o-obmedzeni-a-zakaze-par-vyr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 529,18 kB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2015

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

5bbc823a80a3d_Dodatok-c-1-k-VZN-c-5-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,01 kB

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl.pdf

5bbc81dad8509_Dodatok-c-4-k-VZN-2-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,69 kB

Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf

5bbc81d934f54_Dodatok-c-4-k-VZN-c-3-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,67 kB

Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf

5bbc81df505da_Dodatok-c-5-k-VZN-c-3-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,52 kB

VZN č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.docx

5bbc813fe86b1_VZN-c-2-2015-o-umiestnovani-voleb-plagatov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,37 kB

VZN č. 1/2015 o povinnosti vpracovať a aktualizovať povodňový plán.pdf

5bbc8167a7694_VZN-c-1-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2014

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf

5bbc823c609bf_Dodatok-c-1-k-VZN-c-4-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,85 kB

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl.doc

5bbc82071087c_Dodatok-c-3-k-VZN-c-2-2009.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB

Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf

5bbc8201d0b2d_Dodatok-3-k-VZN-c-3-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 564,58 kB

Dodatok č.5 k VZN č. 1/2008 podľa zákona č. 245/2008 (Školský zákon).doc

5bbc81cd02315_Dodatok-c-5-skol-Zakon-2014.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32 kB

Zásady odmeňovania poslancov OZ.pdf

5bbc80fdc9112_Zasady-odmenovania-poslancov-OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB

Rokovací poriadok OZ 2014.doc

5bbc81ade7686_Rokovaci-poriadok-OZ-2014.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 123,5 kB

VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.pdf

5bbc811dcf520_VZN-c-5-2014-o-miestnych-daniach-a-miest-popl-za-KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,57 MB

VZN č. 4/2014 Organizačný poriadok komisií OZ.doc

5bbc81081ddd4_VZN-c-4-2014-oragnizac-poriadok-komisii-OZ.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 125 kB

VZN č. 3/2014 o používaní pyrotechnických výrobkov na oslavné a zábavné účely na území obce Mníchova Lehota.docx

5bbc810bdce23_VZN-c-3-2014-o-pouz-pytotech-vyrob.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,99 kB

VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou.pdf

5bbc8142c49c2_VZN-c-2-2014-o-sposobe-nahrad-zasob-vodou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB

VZN č. 1/2014 o poskytovaní sociálnych služieb.pdf

5bbc816f8928d_VZN-c-1-2014-o-poskytovani-soc-sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,43 MB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2013

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2012 o nakldaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.docx

5bbc821c145c6_Dodatok-c-2-k-VZN-c-3-2012.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,03 kB

Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2008 podľa zákona č. 245/2008 (Školkský zákon).doc

5bbc81d070510_Dodatok-c-4-skol-Zakon-2013.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32 kB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2012

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o zásadách na prideľovanie sociálnych príspevkov z rozpočtu obce Mníchova Lehota.pdf

Dodatok-c.2-k-VZN-c.2-2012-o-zasadach-na-pridelovanie-soc.prispevkov-z-rozpoctu-obce-Mnichova-Lehota.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,62 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Mníchova Lehota.pdf

5bbc824540efc_Dodatok-c-1-k-VZN-c-1-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 690,07 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o zásadách na prideľovanie sociálnych príspevkov z rozpočtu obce.pdf

5bbc8241d7480_Dodatok-c-1-k-VZN-c-2-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,33 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf

5bbc823f0d962_Dodatok-c-1-k-VZN-c-3-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 802,52 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl.pdf

5bbc821dcb463_Dodatok-c-2-k-VZN-c-2-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,52 kB

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2008 podľa zákona č. 245/2008 (Školský zákon).pdf

5bbc820957cc4_Dodatok-c-3-k-VZN-c-1-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,41 kB

VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf

5bbc813955292_VZN-c-3-2012-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,37 MB

VZN č. 2/2012 o zásadách na pridelovanie sociálnych príspevkov z rozpočtu obce.pdf

5bbc8146169db_VZN-c-2-2012-o-zasadach-na-pridelovanie-soc-prispevkov-z-rozpoctu-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2011

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2008 Hospodárenie s majetkom obce Mníchova Lehota.pdf

5bbc824093755_Dodatok-c-1-k-VZN-c-3-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,97 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2004 Rokovací poriadok OZ.pdf

5bbc8233d9168_Dodatok-c-1-k-VZN-c-5-2004-Rokovaci-poriadok-OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,65 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2008 podľa zákona č. 245/2008 (Školský zákon).pdf

5bbc821f616a1_Dodatok-c-2-k-VZN-c-1-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,15 kB

VZN č. 1/2011 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Mníchova Lehota.pdf

5bbc81745da7a_VZN-c-1-2011-o-niektorych-podmienkach-drzania-psov-na-uzemi-Obce-ML.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,74 MB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2010

VZN č. 2/2010 o záväzných častiach ÚPN obce Mníchova Lehota.pdf

5bbc815989507_VZN-c-2-2010-o-zavaznych-castiach-UPN-Obce-ML.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,92 MB

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 podľa zákona č. 245/2008 (Školský zákon).pdf

5bbc82469bac9_Dodatok-c-1-k-VZN-c-1-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,29 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl.pdf

5bbc82437cf0b_Dodatok-c-1-k-VZN-c-2-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,91 kB

VZN č. 1/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Mníchova Lehota.pdf

5bbc817771238_VZN-c-1-2010-o-podmienkach-poskytovania-dotacii-z-prostriedkov-Obce-ML.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,24 MB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2009

Dodatok č. 1/2009 k VZN č. 5/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi.pdf

5bbc82497e46d_Dodatok-c-1-2009-k-VZN-c-5-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB

VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl.pdf

5bbc815edfaae_VZN-c-2-2009-o-urceni-vysky-dotacie-na-mzdy-a-prevadzku-skol....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 951,67 kB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2008

VZN č. 7/2008 Organizačný poriadok komisií OZ.pdf

5bbc8115ef13b_VZN-c-7-2008-Organizacny-poriadok-komisii-OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,62 MB

VZN č. 5/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov.pdf

5bbc8124de589_VZN-c-5-2008-o-nakladani-s-najomnymi-bytmi-pre-obcanov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,26 MB

VZN č. 4/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf

5bbc81290c1de_VZN-c-4-2008-o-podmienkach-predaja-vyrobkov-a-poskytovania-sluzieb-na-trhovych-miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,37 MB

VZN č. 3/2008 Hospodárenie s majetkom obce Mníchova Lehota.pdf

5bbc813c5b6af_VZN-c-3-2008-Hospodarenie-s-majetkom-obce-ML.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,92 MB

VZN č. 2/2008 o pamätihodnostiach obce Mníchova Lehota.pdf

5bbc8162e6ee1_VZN-c-2-2008-o-pamatihodnostiach-obce-ML.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB

VZN č. 1/2008 podľa zákona č. 245/2008 (Školský zákon).pdf

5bbc817b646e3_VZN-c-1-2008-podla-zakona-c-245-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,49 MB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2005

VZN č. 3/2005 o používaní miestnych komunikácií na území obce Mníchova Lehota.pdf

5bbc813ed8c50_VZN-c-3-2005-o-pouzivani-miestnych-komunikacii-na-uzemi-ML.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,46 MB

VZN č. 2/2005 o opatreniach na ochranu zdravia ľudí na území obce Mníchova Lehota.pdf

5bbc81a85f502_VZN-c-2-2005-o-opatreniach-na-ochranu-zdravia-ludi-na-uzemi-obce-ML.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 746,96 kB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2004

VZN č. 5/2004 Rokovací poriadok OZ v Mníchovej Lehote.pdf

5bbc8196319d5_VZN-c-5-2004-Rokovaci-poriadok-OZ-v-Mnichovej-Lehote.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,46 MB

VZN č. 3/2004 o zriadení školského obvodu Základnej školy Mníchova Lehota obcou Mníchova Lehota.pdf

5bbc81a31cb5d_VZN-c-3-2004-o-zriadeni-skolskeho-obvodu-Zakladnej-skoly-Mnichova-Lehota-obcou-ML-pre-obec-ML.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 749,28 kB

PLATNÉ VZN A DODATKY > 2003

VZN č. 4/2003 o bližších podmienkach registračnej a oznamovacej povinnosti daňových a poplatkových subjektov.pdf

5bbc8198e8421_VZN-c-4-2003-oblizsich-podmienkach-registracnej-a-oznamovacej-povinnosti-danovych-a-poplatkovych-subjektov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,44 MB

NEPLATNÉ VZN A DODATKY

VZN č. 1/2020 o poskytovaní sociálnych služieb.pdf

VZN-c.-1-2020-o-poskytovani-socialnych-sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 725,65 kB

VZN č. 3/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev.pdf

5bbc81a6a538b_VZN-c-3-2003-o-urceni-a-zmene-nazvu-ulic-a-inych-verejnych-priestranstiev.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB

VZN č. 2/2003 o spôsobe číslovania stavieb súpisnými a orientacnými číslami.pdf

5bbc81aa7bf1b_VZN-c-2-2003-o-sposobe-cislovania-stavieb-supisnymi-a-orientacnymi-cislami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 954,41 kB

Facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Smart Info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Počasie

dnes, piatok 19. 4. 2024
slabý dážď 8 °C 0 °C
sobota 20. 4. mierny dážď 9/3 °C
nedeľa 21. 4. zamračené 7/2 °C
pondelok 22. 4. zamračené 8/-1 °C