Obec Mníchova Lehota
ObecMníchova Lehota

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Cintorínske poplatky

1. Cintorínske poplatky sú na území obce Mníchova Lehota určované podľa plošnej rozlohy hrobu sú stanovené pre všetky časti miestneho cintorína A, B, C nasledovne:

Základný poplatok na 20 rokov:

 • hrob, hrobka 100,– €
 • dvojhrob 200,– €
 • trojhrob 300,– €
 • štvorhrob 400,– €

Predlžovací poplatok na 10 rokov:

 • hrob, hrobka 20,– €
 • dvojhrob 40,– €
 • trojhrob 60,– €
 • štvorhrob 80,– €

2. Cena za prenájom obcou vybudovaného hrobového miesta v časti D miestneho cintorína nasledovne:

 • za 1-hrobku 300,– € + poplatok na 20 rokov 100,– €
 • za 2-hrobku 605,– € + poplatok na 20 rokov 100,– €
 • za 3-hrobku 808,– € + poplatok na 20 rokov 100,– €

3. Cena za prenájom obcou vybudovaného miesta v urnovom háji nasledovne:

 • za urnové miesto 390,– € + poplatok na 20 rokov 50 ,– €

Predlžovací poplatok na 10 rokov: 20,– € Nápis na epitafnú dosku si nájomca zabezpečí sám.

4. Rozptýlenie na rozptylovej lúke je bezodplatné. Cena za obcou realizovaný nápis na epitafnú dosku pri rozptylovej lúke je 100,– €. Pri ďalšom predlžovaní nájmu bude platiť už len cintorínsky poplatok podľa platného Prevádzkového poriadku obce. Prenájom domu smútku: 10,– €/deň.

 

Upozornenie

Správca cintorína Obec Mníchova Lehota upozorňuje občanov, že na prepožičaných hrobových miestach môžu vykonávať oprávnené osoby (nájomcovia hrobových miest) alebo osoby im blízke alebo objednaní zamestnanci jednoduché práce potrebné na udržovanie miesta a jeho skrášľovanie. Väčšie zásahy do hrobového miesta (vykopanie hrobu, hrobky, vymurovanie hrobky) môže nájomca hrobového miesta vykonávať len so súhlasom správcu cintorína. Firma, ktorá uskutočňuje výkopové práce je povinná zabezpečiť likvidáciu akéhokoľvek odpadu, zeminy a kamenia na vlastné náklady. Prepožičiavanie Domu smútku zabezpečuje výhradne Obec Mníchova lehota. Kľúč od Domu smútku sa nachádza na Obecnom úrade v Mníchovej Lehote. V čase pracovného voľna kontaktujte starostu obce Mgr. Jozefa Kováča na tel. č. 032/64 86 077. Číslo hrobu, do ktorého sa vkladajú pozostatky zomrelého je potrebné kvôli správnej evidencii nahlásiť na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na tel. č. 032/64 86 150.

 

Správanie sa na pohrebisku

Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Zakazuje sa na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk a vykonávať iné činnosti, ktoré sú v nesúlade s pietou miesta. Občania sú povinní starať sa o hroby svojich príbuzných a okolie týchto hrobov. Odpadky a iné predmety (kahance, suché kytice, vence) sa môžu odkladať len do pristavených kontajnerov. Vázy, poháre a iné predmety sa nesmú odkladať za náhrobky, pretože prekážajú pri úprave cintorína (kosení).

 

Ako postupovať pri úmrtí v rodine

Vraví sa, že smrť je súčasťou života. Nik sa jej nevyhne. V neľahkej chvíli, keď Vás navždy opustí Váš príbuzný alebo blízka osoba a keď žiaľ a emócie prevládajú nad praktickým zmýšľaním, si Vám dovoľujeme poskytnúť základné informácie a odporúčania, ako postupovať pri vybavovaní poslednej rozlúčky s Vašim zosnulým príbuzným.

Ako-postupovat-ak-niekto-v-rodine-umrie.docx (18.31 kB)

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok obce Mníchova Lehota o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Mníchova Lehota (ďalej len „prevádzkový poriadok pohrebiska“) upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska na území obce Mníchova Lehota

Prevadzkovy-poriadok-pohrebiska-2015.doc (83 kB)

 

 

Facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Smart Info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Počasie

dnes, nedeľa 2. 4. 2023
slabý dážď 9 °C 3 °C
pondelok 3. 4. oblačno 5/0 °C
utorok 4. 4. jasná obloha 6/0 °C
streda 5. 4. zamračené 6/-2 °C