Obecný úrad
Starosta obce
Štatút obce
Hlavný kontrolór
Stavebný úrad
Stále miesta - administratíva
Ostatné

 Kalendár
 Dnes je: 17.8.2018
 Meniny dnes:  Milica 
 Meniny zajtra:  Elena, Helena 

 Kontakt na nás
Tel.: +421 (0)32/648 61 50, 648 61 24
Email: mnichovalehota@stonline.sk
WEB: http://www.mnichovalehota.sk
GPS: 48.83704, 18.061867

Zväčšiť mapu
 Hlavný kontrolór

sertraline alcohol memory loss

sertraline and alcohol

naltrexone implant reviews

naltrexone shot reviews

Hlavnou kontrolórkou obce je Adela Talianová.

Jej pracovná náplň pozostáva z:

  • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce
  • vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce
  • ročne podáva správu o vykonanej činnosti
  • je oprávnená nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jej oprávnení
  • vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov
  • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradn&y mifepristone acute;mOficiálna stránka obce. © 2012 Obecný úrad Mníchova Lehota • Mníchova Lehota 90 • 913 21 Mníchova Lehota • tel.: +411 (0)32/648 61 50, +421 (0)32/648 61 24, fax: +421 (0) 32/648 61 78,
e-mail: mnichovalehota@stonline.sk, WEB: http://www.mnichovalehota.sk, správca obsahu stránok: Webmaster, 2012 Designed and created by LG tech, s.r.o.
Prehlásenie o prístupnosti
Webové sídlo obce Mníchova Lehota (www.mnichovalehota.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.